Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 18.12.2019. godine održana je 108. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama.

Zapisnik je sačinio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac kontaktirao članove Opštinskog veća koji su se izjašnjavali povodom predložene tačke dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje, i ujedno se predlaže dopuna dnevnog reda XXXIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, sazvane za 20.12.2019. godine, sa sledećom tačkom: Razmatranje predloga i donošenje Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac