Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 24.12.2019. godine održana je 109. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Predrag Bojanić Aleksandar Nakić. Sa sednice su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle i Tatjana Zabunov.

Zapisnik je vodio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje Izveštaja o održanim licitacijama u prvom krugu za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac po Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini za 2019. godinu, te donošenje Odluke o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini;
2. Razmatranje predloga i upućivanje Javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac za period od 2019. do 2024. godine sa akcionim planom;
3. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
4. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o održanim licitacijama u prvom krugu za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac po Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini za 2019. godinu br. 320-6-45/2019 od 23.12.2019. godine, nakon čega je doneta Odluka o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti upućen je Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac za period od 2019. do 2024. godine sa akcionim planom.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta su Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojima se:
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 2.500.000,00 dinara za povećanje pozicije 89 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 2 – Komunalne delatnosti, Programska aktivnost 0003 Održavanje čistoće na površinama javne namene, ek. klasifikacija 424 – Specijalizivane usluge, za obezbeđivanje sredstava za saniranje komunalne deponije i deponije internog otpada na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 1.600.000,00 dinara za povećanje pozicije 77 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture, Programska aktivnost 0002 - Upravlјanje i održavanje saobraćajne infrastrukture, ek. klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge, za obezbeđivanje sredstava za sanaciju i uređivanje putnog pojasa u cilјu bezbednijeg saobraćaja i preglednosti puteva;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 1.240.000,00 dinara za povećanje pozicije 43 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave , programska aktivnost: 0001 – Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 414 – Socijalna davanja zaposlenima, za obezbeđivanje sredstava za isplatu solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog stanja zaposlenih.
Povodom 4. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija u vezi rešavanja problema računa za crkvu u Magliću, izveštaja o crkvi u Magliću, kao i u vezi otkrivanja biste Žarka Petrovića u Magliću.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnim na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,15 časova.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac