Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 26.12.2019. godine održana je 110. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama.

Zapisnik je sačinio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačke dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o odobravanju solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog.

Povodom 1. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje kojim se Jaroslavi Čanji-Jević, načelnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, odobrava isplata solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog. Imenovanoj će se na ime solidarne pomoći isplatiti iznos u iznosu od 32.550,00 dinara. O izvršenju ovog Rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac