Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 18.02.2020. godine održana je 115. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Sa sednice su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle i Tatjana Zabunov.

Zapisnik je vodila Kristina Benka Stojisavlјević, master pravnik.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I   R E D

 

- Usvajanje Zapisnika sa:
a) 113. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 23.01.2020. godine;
b) 114. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 13.02.2020. godine;

1. a) Razmatranje Izveštaja o radu Mesne zajednice Maglić za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Programa rada i Plana prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2020. godinu;
2. Razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem JKP „Komunalac“ Maglić za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Muzeja vojvođanskih Slovaka za 202. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Programa mera za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2020. godini;
5. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisivanje Oglasa za Javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;
6. a) Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku javnog nadmetanja povodom Oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Baki Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje Izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
8. Razmatranje Izveštaja o realizaciji Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
9. Razmatranje Izveštaja o sufinansirnju realizacije projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2019. godini (Rezime izveštaja medijskih kuća sa predlogom zaklјučka), te donošenje zaklјučka povodom istog;
10. Razmatranje predloga Ugovora o uspostavlјanja prava službenosti u korist „Elektrodistribucije Novi Sad“, na katastarskoj parceli br. 7314 K.O. Bački Petrovac, u vlasništvu Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
11. Pitanja i predlozi.

Najpre su usvojeni zapisnici sa 113. i 114. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, nakon čega se prešlo na razmatranje tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Mesne zajednice Maglić za 2019. godinu kao i Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem JKP „Komunalac“ Maglić za 2020. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2019. godinu kao i Plan i program rada i Finansijski plan za 2020. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac ma razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon kratke diskusije, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Programa mera za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2020. godini i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, bez rasprave, doneta je Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisan Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja povodom Oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije i utvrđuje predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o sufinansiranju realizacije projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2019. godini.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak kojim se daje saglasnost za zaklјučivanje Ugovora o uspostavlјanju prava službenosti u korist „Elektrodistribucije Novi Sad“, na katastarskoj parceli br. 7314 K.O. Bački Petrovac, u vlasništvu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 11. tačke dnevnog reda se niko od prisutnih nije javlјao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnim na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,47 časova.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac