Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 11.09.2018. godine održana je 60. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 14,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Sa sednice je odsustvovao Jan Brna.
Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine opštine dr Jan Šulјan, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku upravu Anna Vrbovska i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je većinom glasova (6 za, 1 protiv, 1 uzdržan) usvojen sledeći

D N E V N I R E D

1. a) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o prestanku rada na položaju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o postavlјanju vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku javnog nadmetanja povodom Oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije;
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
4. Razmatranje Predloga Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za postizanje poravnanja u nekadašnjoj parnici P 7898/2017 od 23.10.2017. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje predloga i donošenje Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu liste prioriteta za finansiranje projekata kapitalnih ulaganja;
6. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, većinom glasova (6 za, 1 protiv, 1 uzdržan) doneto je Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, kojim Milini Labat, diplomiranom pravniku iz Bačkog Petrovca, prestaje rad na položaju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, zaklјučno sa danom donošenja ovog rešenja. Nakon toga je većinom glasova (6 za, 2 uzdržana) doneto Rešenje o postavlјanju vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, kojim se Jaroslava Čanji Jević, diplomirani pravnik iz Bačkog Petrovca, postavlјa za vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, do postavlјanja načelnika na osnovu javnog konkursa, najduže na tri meseca, počev od narednog dana od dana donošenja ovog rešenja.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja povodom Oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac, radi informisanja.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se odlaže odlučivanje o nacrtu Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac dok se ne reše imovinsko-pravni odnosi na parceli koja je data u zakup KMB BETA doo Bački Petrovac..
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Predlog Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za postizanje poravnanja u nekadašnjoj parnici P 7898/2017 od 23.10.2017. godine, i ovlašćuje Pravobranilaštvo Opštine Bački Petrovac da punomoćniku tužilaca u parnici P 7898/2017 od 23.10.2017. godine predloži poravnanje na osnovama navedenim u prihvaćenom predlogu.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu liste prioriteta za finansiranje projekata kapitalnih ulaganja.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, vodila se kraća diskusija u vezi problema pribavlјanja dozvole za gradnju trafoa u industrijskoj zoni; u vezi problema što se u roku od 2 meseca nije raspisala nabavka za projekat put u industrijskoj zoni, kao i u vezi ishoda nabavke za R111.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 15,10 časova.

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac