Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti

Dana 10.10.2018. godine održana je 65. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 14,10 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Sa sednice su opravdano odsustvovali Karol Verle i Milan Anušjak.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali predsednik Skupštine opštine dr Jan Šulјan, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, v.d. načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I R E D

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 64. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 03.10.2018. godine;

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“;
2. Razmatranje predloga i donošenje odluka o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini po osnovu prečeg zakupa;
3. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen zapisnik sa 64. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 03.10.2018. godine. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“ i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje..
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su donete odluke o davanju polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u zakup po osnovu prečeg zakupa i po osnovu prava prvenstva zakupa, te o davanju polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na korišćenje bez naknade.
Povodom 3. tačke dnevnog reda vodila se kratka diskusija u vezi uspostavlјanja kontakta sa Srpskom pravoslavnom crkvom povodom crkvenih objekata u Magliću.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 14,25 časova.

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih