Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti

Једанаеста седница Скупштине општине Бачки Петровац одржана је дана 13.03.2017. године, са почетком у 17,04 часова, на позив председника Скупштине Јана Шуљана. Седници је присуствовало 29 одборника Скупштине, и то:

Јарослав Данко, Здено Ђивјак, Ђура Говорчин, Бранислав Келечевић, Кристина Кевенска, Ана Легињ, Андреа Мандач, Павел Марчок, Драгица Пејковић, Јармила Пуцовски, Верослава Сљука-Церовски, Весна Спевакова, Дарко Стојановић, Јан ШуЉан, Властислав Урбанчек, Јан Бохуш, Ондреј Фекете, Ана Хуђанова, Павел Пагач, Павел Жембери, Татјана Деман-Јаворник, Гавра Говорчин, Миланко Коларски, Бранислав Козаров, Александра Кралик, Спасоје Проданов, Дарко Валенћик, Борис Бркљач и Срђан Илијевски.
Одборник Мирослав Чеман је оправдао свој изостанак са седнице, док одборник Немања Појужина свој изостанак није оправдао.
 Сем одборника 11. седници Скупштине општине су присуствовали: посланица Скупштине АП Војводине Татиана Вујачић, председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић, заменик председника Општине Бачки Петровац Јан Брна, секретар Скупштине општине Светослав Мајера, начелница Општинске управе Општине Бачки Петровац Милина Лабат, руководилац ОдеЉења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове Душан Говорчин, руководилац Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Бошко Богуновић, руководилац Одељења за привреду, урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Ондреј Бовђиш, правобранилац Општине Бачки Петровац Владислав Тарноци, чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац – Александар Накић, Предраг Бојанић, Радомир Зотовић, Милан Анушјак, Јан Мелег, помоћници председника Општине Бачки Петровац - Јасна Шпрох и Срђан Стојановић, Небојша Стојисављевић, саобраћајни инспектор Општинске управе Општине Бачки Петровац, директорка ПУ „Вчиелка“ Зузана Пашић, директорка Библиотеке „Штефан Хомола“ Јармила Стојимировић, в.д. директор ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац Љубомир Кабић, в.д. директор ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић Душко Илић, в.д. директорка Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац др Ана Болдоцки-Илић, в.д. директорка Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац Биљана Дракулић, в.д. директор Туристичке организације Општине Бачки Петровац Јан Павлис, новинари: Катарина Гажова, из словачког недеЉника „Хлас ľуду“, Мариа Ловреова из ТВ Петровец, Јан Чернак из Радија Бачки Петровац, Мирослав Хемела из Радија Нови Сад - словачка редакција, Петар Девић представник Општинског удружења инвалида рада, Јурај Мучаји представник Општинског удружења пензионера и грађани Мирослав Бекић, Јан Бртка, Мартина Мартинко-Саболчки, Власто Шпрох и Самуел Шуљан.
 На почетку седнице председник Скупштине је поздравио све присутне. Констатовао је да је на седници присутно 29 одборника СО-е, што је био довољан број за пуноважно одлучивање.
Након тога је упознао одборнике СО-е са додељеним акредитацијама представницима јавних гласила, који ће пратити рад Скупштине општине Бачки Петровац и њених радних тела у 2017. години (Телевизија „Петровец“; Радио-телевизија Војводине; Јавна медијска установа РТВ Војводине, Трећи програм радија, Редакција програма на словачком језику; НВУ „Хлас ľуду“ и Радио „Петровец“).
У наставку, председник Скупштине је презентирао делимично измењен предлог дневног реда, који је предложен у позиву за ову седницу Скупштине. Предлог дневног реда је гласио:
 - Усвајање записника са X седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је одржана дана 30.01.2017. године;
1. Разматрање предлога те доношење Програма рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2017. годину;
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинске управе Општине Бачки Петровац за 2016. годину;
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Правобранилаштва Општине Бачки Петровац за 2016. годину;
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и суфинансирању пројеката у области информисања у 2016. години;
5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Савета за родну равноправност за 2016. годину;
6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и финансијском пословању ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац за 2016. годину;
7. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић за 2016. годину;
8. Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању ПУ „Вчиелка“ Бачки Петровац за 2016. годину;
9. Информација о раду и стању безбедности на подручју ПС Бачки Петровац за 2016. годину;
10. Разматрање предлога те доношење Одлуке о такси превозу путника на територији Општине Бачки Петровац;
11. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима;
12. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Туристичке организације Општине Бачки Петровац за период октобар - децембар 2016. године;
      б.) Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Туристичке организације Општине Бачки Петровац за 2016. годину;
      ц.) Разматрање Плана рада Туристичке организације Општине Бачки Петровац за 2017. годину и доношење Решења о давању сагласности на исти;
      д.) Разматрање и усвајање Финансијског плана Туристичке организације Општине Бачки Петровац за 2017. годину;
13. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу плана и програма рада Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2016. годину;
      б.) Разматрање Плана и програма рада Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2017. годину и доношење Решења о давању сагласности на исти;
      ц.) Разматрање и усвајање Финансијског плана Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2017. годину;
14. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу в.д. директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац;
      б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац, по расписаном јавном конкурсу.
15. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду за 2016. годину Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац;
      б.) Разматрање и усвајање Прегледа прихода и расхода Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за период 01.01.–31.12.2016. године;
      ц.) Разматрање Годишњег плана Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2017. годину и доношење Решења о давању сагласности на исти;
      д.) Разматрање и усвајање Финансијског плана Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2017. годину;
16. Разматрање предлога те доношење Одлуке о одређивању простора на којима није дозвоЉено јавно окупЉање на територији Општине Бачки Петровац;
17. Разматрање предлога те доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о уређењу јавних површина општине;
18. Разматрање предлога те доношење Решења о именовању чланова Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Гложан;
19. Одборничка питања.

Предложени дневни ред је дат на гласање и исти је утврђен са 28 гласова „ЗА“.
У наставку, одборници су бези примедби, усвојили записник са X седнице СО-е, која је одржана 30.01.2017. године.
Пре преласка на поједине тачке из утврђеног дневног реда, одборници СО-е су са 21 гласом „ЗА“ усвојили предлог председника СО-е да како не би долазило до кршења и злоупотребе одредби Пословника Скупштине општине Бачки Петровац (с обзиром на расписане изборе за председника Републике Србије):
- расправа по појединим питањима на седници Скупштине се ограничи по учеснику на 5 минута;
- да учесник може по истом питању расправљати само једном;
- да у случају прекорачења дозвољеног времена или услед непридржавања тачке о којој се води расправа, следи учеснику у расправи опомена;
- да ако учесник у току наредног минута не заврши говор или и даље наставља да злоупотребљава говорницу и не расправља о питању које је на дневном реду, следи одузимање речи.

Уследило је разматрање појединих тачака из утврђеног дневног реда.
Програм рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2017. годину и Извештај о раду Општинске управе Општине Бачки Петровац за 2016. годину су уз кратке напомене председника СО-е и без расправе усвојени са 27 односно 28 гласова „ЗА“.
Након краћег уводног образлагања правобраниоца Општине Бачки Петровац и расправе у којој су узели учешће одборници Павел Марчок и Спасоје Проданов те председник Општине Бачки Петровац и правобранилац Општине Бачки Петровац , који су дали одговоре на поједина питања везана за поднети Извештај, одборници СО-е су са 21 гласом „ЗА“ и 1 глас „УЗДРЖАН“ усвојили Извештај о раду Правобранилаштва Општине Бачки Петровац за 2016. годину.
Извештај о раду и суфинансирању пројеката у области информисања у 2016. години, Извештај о раду Савета за родну равноправност за 2016. годину и Извештај о раду и финансијском пословању ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац за 2016. годину, одборници су усвојили без додатних образлагања и расправа.
Што се тиче Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић за 2016. годину, исти је усвојен након кратке расправе, у којој су узели учешће одборници Павел Марчок и Спасоје Проданов.
Извештај о финансијском пословању ПУ „Вчиелка“ Бачки Петровац за 2016. годину, Информација о раду и стању безбедности на подручју ПС Бачки Петровац за 2016. годину, Одлука о такси превозу путника на територији Општине Бачки Петровац и Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима су усвојени односно примљени к знању, без додатних образлагања и расправа.
 Након краће расправе, у којој је учествовао одборник Спасоје Проданов а одговоре на поједина његова питања је дао в.д. директора Туристичке организације Општине Бачки Петровац, одборници су усвојили: Извештај о раду Туристичке организације Општине Бачки Петровац за период октобар - децембар 2016. године, њен Финансијски извештај за 2016. годину и Финансијски план за 2017. годину и донето је Решење о давању сагласности на План рада Туристичке организације Општине Бачки Петровац за 2017. годину.
Без додатних образлагања и расправе усвојен је Извештај о извршењу плана и програма рада Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2016. годину и Финансијски план Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2017. годину те донето је Решење о давању сагласности на План и програм рада Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2017. годину.
 Под четрнаестом тачком дневног реда а уз кратка образложења које је дао председник СО-е, без расправе је са 23 гласа „ЗА“ донето Решење о разрешењу в.д. директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац а након тога, под подтачком б. – са 22 гласа „ЗА“ је донето Решење о именовању др Ане Болдоцки-Илић за директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац, по расписаном јавном конкурсу, на период од 4 године од дана именовања.
 Уследила је кратка пауза у раду Скупштине и то у периоду од 18,20 до 18,36 часова.
 У наставку седнице, уз краћу расправу у којој је учествовао одборник Павел Марчок и в.д. директора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, која је дала одговор на постављено питање одборника Марчока, усвојен је Извештај о раду за 2016. годину Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, Преглед прихода и расхода Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за период 01.01.–31.12.2016. године и Финансијски план Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2017. годину и донето је Решење о давању сагласности на Годишњи план Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2017. годину.
 Након кратке расправе одборника Павела Марчока и одговора на постављено питање (мотив за доношење Одлуке) који је дат од стране председника СО-е Бачки Петровац, одборници СО-е су са 20 гласова „ЗА“, 1 „ПРОТИВ“ и 1 „УЗДРЖАН“, донели Одлуку о одређивању простора на којима није дозвољено јавно окупљање на територији Општине Бачки Петровац.
 Под седамнаестом тачком одборници СО-е су уз кратко образлагање председника СО-е и без расправе донели Одлуку о изменама и допунама Одлуке о уређењу јавних површина општине.
 У вези осамнаесте тачке дневног реда, председник СО-е Бачки Петровац је најпре обавестио присутне о томе да је 13.03.2017. године донео Одлуку о поновном расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Гложан (21.05.2017. године) а онда је уследила најдужа расправа на овој седници СО-е. У расправи су учествовали одборници: Ондреј Фекете, Јан Бохуш, Спасоје Проданов и Јан Шуљан. У расправи је учествовао и председник Општине Бачки Петровац, који је одговорио на изнете примедбе и постављена питања. У вези ове тачке, одборници су се негативно изјаснили о поднетом амандману одборника Јана Бохуша (10 гласова „ЗА“, 17 „ПРОТИВ“ и 2 „УЗДРЖАНИ“) а након тога су са 17 гласова „ЗА“, 4 „ПРОТИВ“ и 4 „УЗДРЖАНИ“ донели Решење о именовању чланова Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Гложан.


 На крају седнице Скупштине, уследила су одборничка питања, постављена од стране одборника Спасоје Проданова и Здена Ђивјака.


Овим је 11. седница СО-е закључена у 19,45 часова.