Вести

80. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Опширније: 80. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 13.09.2022. godine održana je 80. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.

Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

Izveštaj sa 79. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Опширније: Izveštaj sa 79. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 09.09.2022. godine održana je 79. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Bojana Ilišević , Mihal Hatala i Ondrej Bovđiš.

Opravdano odstni:Drđan Stojanović i Gavra Govorčin.

Посета покрајинске посланице и подела уџбеника ученицима ромске националности - ОШ „Јан Чајак“ Бачки Петровац

Опширније: Посета покрајинске посланице и подела уџбеника ученицима ромске националности - ОШ „Јан Чајак“...

Дана 05.09.2022. године  Основну школу „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу су посетили покрајинска посланица Јелена Јовановић, координатор за ромска питања Општине Бачки Петровац Данијела Богдановић и председник Удружења Рома Бачки Петровац Мирослав Нецић. Госте су љубазно примили директорка Основне школе „Јан Чајак“ Зденка Дудућ и педагог Јанка Струхарова.

Приликом ове посете извршена је подела уџбеника ученицима ромске националности (активност ЛАП Образовање Рома 2021-2025). Истог дана је извршена подела уџбеника и у преостале три основне школе у Кулпину, Гложану и Маглићу.

 

 Ове школске године 2022/23 у основношколском систему je укупно уписан 21 ученик ромске националности и то:

 1. ОШ „Јан Амос Коменски“ Кулпин   9 ученика
 2. ОШ „Јан Чајак“ Бачки Петровац 6 ученика
 3. ОШ „Јожеф Марчок Драгутин“ Гложан 5 ученика
 4. ОШ „Жарко Зрењанин „Маглић 1 ученик

У Предшколској установи „Вчелка“ у све четири месне заједнице je укупно уписано 5 деце, док у средњoшколском систему je уписано 18 средњошколаца.    

На факултетима су уписана 2 студента ромске националности и то на Високој школи за образовање васпитача „Михајло Павлов“ у Вршцу (студијски програм на образовању васпитача на ромском језику) и на Електротехничком факултету у Новом Саду.

Ове школске године у целокупни образовни систем Републике Србије из општине Бачки Петровац је укључено 46 ученика ромске националности, што је велики успех у интеграцији ромског становништва, које Општина Бачки Петровац дуго година бодри и подржава.

Покрајинска Посланица Јелена Јовановић похвалила  је Општину Бачки Петровац  и нагласила да иако има мали број Рома у самој општини, по трећи пут је усвојен Акциони план за образовање Рома, а да показатељ од чак 18 ромских средњошколаца из наше општине је огроман допринос у самој интеграцији и инклузији ромске популације.

 

 

KOOРДИНАТОР ЗА РОМСКА ПИТАЊА

 Данијела Богдановић, мастер екон.

Опширније: Посета покрајинске посланице и подела уџбеника ученицима ромске националности - ОШ „Јан Чајак“...

Опширније: Посета покрајинске посланице и подела уџбеника ученицима ромске националности - ОШ „Јан Чајак“...

Опширније: Посета покрајинске посланице и подела уџбеника ученицима ромске националности - ОШ „Јан Чајак“...

OBAVEŠTENJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC O IZVOÐENJU RADOVA na državnom putu II A broj 111 deonica od čarde (km 34+000,00) do instituta (km 38+460,00) ukupne dužine L=4.460 km

Radovi se izvode postupkom hladne reciklaže (kao što je ranije rađeno kroz Bački Petrovac) a ukupna širina kolovoza biće 6,5 metara plus sa obe strane bankine po 1,5 m širine.

Saobraćaj će biti potpuno zatvoren u vremenskom periodu od 12.09.2022. do  15.10.2022. godine.

Obaveštenje o proveri ispravnosti i oglašavanju sirena za javno uzbunjivanje

O B A V E Š T E NJ E
o proveri ispravnosti i oglašavanju sirena za javno uzbunjivanje

 

DANA 07.09.2022. GODINE (PRVA SREDA U SEPTEMBRU), TAČNO U 12:00 ČASOVA JE PREDVIĐENO OGLAŠAVANJE SIRENA ZA JAVNO UZBUNJIVANJE NA PODRUČJU OPŠTINE BAČKI PETROVAC - EMITOVANJEM SIGNALA JEDNOLIČNOG TONA U TRAJANJU OD 60 SEKUNDI (ZNAK ZA PRESTANAK OPASNOSTI)

Oglašavanje sirena za javno uzbunjivanje na području opštine Bački Petrovac će se vršiti TROMESEČNO, SVAKE PRVE SREDE U TREĆEM MESECU TEKUĆEG KVARTALA (mart, jun, septembar i decembar), emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi (znak za PRESTANAK OPASNOSTI)!

78  . sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 

 

Dana 22.08.2022. godine održana je 78. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalja i Gavra Govorčin.

 Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

 Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

77  . sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 

Dana 22.08.2022. godine održana je 77. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalja i Gavra Govorčin.

 Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

 Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

76. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 

Dana 10.08.2022. godine održana je 76. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilišević, Mihal Hatalja i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinio Sekretar opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.
Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a Savetnik Rastislav Labat je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

75. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Опширније: 75. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 28.07.2022. godine održana je 75. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilišević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.

Zapisnik je sačinio  Savetnik Rastislav Labat,dipl.prav.

74. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Опширније: 74. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 19.07.2022. godine održana je 74. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.

 Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

Saradnja Centra za socijalni rad i OOCK Bački Petrovac

Опширније: Saradnja Centra za socijalni rad i OOCK Bački Petrovac

U nameri ostvarivanja opšteg cilja da se deca osnažuju u odrastanju za samostalan život, kroz podizanje njihovih sopstvenih kapaciteta, 8 /osmoro/ dece iz socijalno ugroženih porodica opštine Bački Petrovac, porodica koje su ostvarile pravo na  novčanu socijalnu pomoć je boravilo u odmaralištu Bagremara Crvenog krsta Bačka Palanka u periodu od 18. 07 – 24.07.2022. godine.

73. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Опширније: 73. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 15.07.2022. godine održana je 73. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.
 Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

Izveštaj sa 72. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Опширније: Izveštaj sa 72. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dana 14.07.2022. godine održana je 72. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 11,30 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović,Bojana Ilišević , Mihal Hatala,Gavera Govorčin i Ondrej Bovđiš.
Zapisnik je vodiio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

71. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Опширније: 71. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 04.07.2022. godine održana je 71. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.

OBAVEŠTENјE ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNјIH ŠKOLA I STUDENTE IZ OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Obaveštavaju se učenici i  studenti  iz  opštine Bački Petrovac da će od 30.08.2022. godine početi prijem zahteva  za  regresiranje dela troškova mesečne  autobuske karte od mesta stanovanja do  mesta škole odnosno  visokoškolske ustanove.

Popis

baner2022

blue-christmas-2-1348885-Recovered.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика