Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

zastita zivotne sredine

Na osnovu člana 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ( «Sl. glasnik RS «, br. 135/04,36/09)

Odeljenje za privredu , urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave  opštine Bački Petrovac objavljuje :


                            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene

                                                     uticaja projekta na životnu sredinu

 

 Nosilac projekta „Bio Ganga “ D.o.o. iz Selenče ulica Sladkovičova 25 , je podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja  na životnu sredinu projekta postrojenja za upravljanje otpadom (ulja,masti) na katastarskoj parceli broj 6752/6 , KO Bački Petrovac, opština  Bački Petrovac, idustrijska zona Biznis park.

 Podaci i dokumentacija iz zahteva nosioca projekta mogu se dobiti na uvid svakog radnog dana od 8.00-14.00 časova  u prostorijama Odelenja za privredu, urbanizam , komunalno- stambene i inspekcijske poslove opštine Bački Petrovac ulica Kolarova br. 6 u Bačkom Petrovcu.

 Svi zainteresovani, u roku od 10 dana od objavljivanja ovog obaveštenja, mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Opštinske uprave , Odelenja za privredu, urbanizam , komunalno- stambene i inspekcijske poslove,  ulica Kolarova br. 6 , Bački  Petrovac.

Dana: 16.12.2016.godine

 

Broj: 501-58/2016-04

                                                                                                          NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

                                                                                                           Milina Labat,dipl.prav. s.r.