Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Centar za socijalni rad

Informator o radu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu preuzmite ovde.

Čítať ďalej: Tribúna Ukradnutá bezpečnosť – digitálne násilie  na gymnáziu a základných  školách  Obce Báčsky...

Spolupráca  Nadácie  Tijane Jurić a Strediska pre  sociálnu prácu Obce  Báčsky Petrovec pokračuje prostredníctvom   usporiadania  tribúny  na tému Ukradnutá bezpečnosť – digitálne násilie, ktorá sa  13.02.2019 konala na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom  a na  Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.

Čítať ďalej: Tribúna Ukradnutá bezpečnosť – digitálne násilie na gymnáziu a základných školách Obce Báčsky...

SLUŽBENA BELEŠKA
U predmetu: Aladić Viktor iz Bačkog Petrovca ul. Novosadska br. 14. Prava na jednokratnu novčanu pomoć.Dostava (dugostenog) Rešenja Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac (po žalbi) br. 016-4/11-2019 od 24.01.2019.g. Dana 11.02.2019.g. preuzeto je (vraćeno) sa Pošte neuručeno Rešenje Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-4/11-2019 od 24.01.2019.g. o uvažavanju Žalbe Aladić Viktora iz Bačkog Petrovca ul. Novosadska br. 14 i poništavanju rešenja br. 55330-59/2016 od 03.02.2016.G. Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac.

Preuzimanje; Javno dostavlјanje Rešenja Opštinskog veća Aladić Viktor

Teplejšie príbytky materiálne ohrozených rodín v Báčskopetrovskej obci

V snahe uspokojiť existenčné potreby, ako podpora a pomoc rodinám na prekonanie nadchádzajúceho zimného obdobia, Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v dňoch 18. a 19. decembra realizovalo jednorazovú peňažnú pomoc.
K cieľovým skupinám užívateľov aj toho roku patrili rodiny s deťmi, starobné osamelé domácnosti bez rodinnej podpory, jednočlenné rodiny, ktorým je zistená práceneschopnosť v dôsledku choroby a ktoré nemajú podporu zo strany iného člena domácnosti. Rodiny zapojené do akcie patria do systému sociálnej ochrany na základe uskutočneného práva na peňažnú sociálnu pomoc. Toto právo využíva 59 rodín, 30 rodín s deťmi, 21 osamelých rodín, starobných domácností bez rodinnej podpory, 8 jednočlenných rodín, ktorým je zistení práceneschopnosť a ktoré nemajú podporu iného člena domácnosti. Pre jednu domácnosť určené boli prostriedky v sume 5.000 dinárov. Peňažné prostriedky pre túto akciu v sume 295.000,00 boli plánované a zabezpečené z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec.

 

Čítať ďalej: Nezatváraj oči, je to na mne, na tebe, na nás -  zastavme násilie.

Násilie v rodine činí každý „kto uplatnením násilia, vyhrážaním, že zaútočí na život alebo telo, drzým a bezohľadným správaním ohrozí pokoj, telesnú integritu alebo duševný stav člena svojej rodiny...“ (Trestný zákonník).
Násilie v rodine sa líši od iných foriem násilia v tom, že sú páchateľ a obeť v emocionálne blízkom vzťahu. Problém je aj v sile a kontrole, ktorú páchateľ pociťuje a taký vzťah s obeťou nechce prerušiť. Páchateľ často kontroluje pohybovanie sa obete, jej kontakty, peniaze, snaží sa izolovať ju od ostatných členov rodiny a kamarátov, sú to mechanizmy násilia. Neustále dáva obeti na vedomie, že je sama, obviňuje ju, že jej správanie je dôvod násiliu, vyhráža sa na rôzne spôsoby v prípade, že chce obeť opustiť páchateľa... Ide o perfídne mechanizmy kontroly páchateľa nad obeťou. Páchateľ často znižujú mieru násilia, ktorú spôsobil, pokúša sa nájsť ospravedlnenie a obviňuje obeť, chce dominovať nad obeťou a je to jeho modus pôsobenia.
Prečítať text:

Nezatváraj oči, je to na mne, na tebe, na nás - zastavme násilie.

 

Čítať ďalej: Nezatváraj oči, je to na mne, na tebe, na nás - zastavme násilie.

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Podkategórie