Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 5

29. marta 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

32. - Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana upravlјanja otpadom u Opštini Bački Petrovac,

33. - Rešenje o obustavlјanju postupka odlučivanja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunlac“ Maglić,

34. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

35. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

36. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

37. - Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

38. - Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za pitanja raspolaganja
nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

39. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

40. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2021. godinu,

41. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Plan prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2021. godinu,

42. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan
Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu,

43. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu,

44. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2021. godinu,

45. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu.


Službeni list br 5- 2021


 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize