Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 9

05.  maj 2021. godine

 

 

S A D R Ž A J

 

I KOMISIJA ZA SPROVOĐENјE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

 

56. - Rešenje o utvrđivanju konačnog broja birača za Mesnu zajednicu Gložan


Službeni list br 9- 2021