Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac
preuzmite ovde.