Projekt “Zjednotení v jednej únii“

1 BILBORD Projekt

Účasť: projekt umožnil stretnutie 639 občanov, z ktorých
430 bolo z obce Báčsky Petrovec (Srbsko),
45 pochádzalo z mesta Stará Ľubovňa (Slovenska republika),
50 pochádzalo z mesta Nitra (Slovenska republika),
47 pochádzalo z mesta Martin (Slovenska  republika),
28 pochádzalo z mesta Ružomberok  (Slovenska  republika),
27 pochádzalo z mesta Vukovar (Chorvátsko)
10 pochádzalo z spred združenia Československé renomé  (Česka  republika),
2 pochádzalo z mesta Kirchheim unter Teck  (Nemecko),

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Báčskom Petrovci (Srbsko) od 04/08/2016 do 07/08/2016

Program UJU srb

 

Program UJU sk

 

Program UJU eng

Stručný opis:

 Deň 04/08/2016 bol venovaný vítaniu hosti, formálne stretnutie ako aj neformálne kde sa predstavil program a projekt. Predstavila sa dôležitosť spolupráce  a podporila sa idea a dôležitosť členstva EU. V istý deň v rámci stretnutia študujúcej mládeže bola prezentácia o dobrovoľníctve v rámci EVS programe ktorý sprevádza YMCA Serbia podporou Erasmus + a prezentácia Erasmus + a CEPUS formálne vzdelávania prostredníctvom fondácie Tempus.

 Dňa 05/08/2016 bolo prijatie u predsedu obce kde sa hovorilo o lokálnom ekonomickom  rozvoji. Výmena praktických otázok pri realizácii projektov, predstavene sú príklady dobrej prax. Počas celého dňa najprv formálne a potom neformálne sa hovorilo o problémoch a návrhoch lokálneho rozvoju, dávali sa nápady na riešenie problémov a využívala sa dobra skúsenosť partnerov. Po vyčerpaní temní pozeral sa kultúrno umelecky program, kde sa mohla všimnúť tradícia, kultúra, jazyk, pieseň a tanec  v slovenskom jazyku ktoré sa zachováva v Báčskom Petrovci v slovenskej dediny v Srbsku.

 Dňa 06/08/2016 bola prezentácia a panelová diskusia, hovorilo sa o politike EU, dôležitosti spolupráce  a vplyv projektov ktoré sú implementovane a podporene prostredníctvom EU programov. V pokračovaní bola diskusia na tému problémov migračnej kríze. Po ukončení prezentácii a diskusii, presunulo sa na Jarmok umenia kde bol kultúrno umelecky program, partnerské mesta mali svoje stánky kde prezentovali svoju krajinu, kultúru, tradíciu. Dobrovoľnícky sa zaoberali myšlienkami a stavmi občanov prostredníctvom dotazníkov, rozhovorom a šírením hodnôt Európskej únii.

 Dňa 07/08/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na sumarizovanie výstupov projektu, ich zhodnotenie. Dôležitou časťou programu dňa boli i diskusie o budúcnosti Európskej únie, ako aj debaty o budúcej možnej spolupráci zúčastnených samospráv. V pokračovaní dna realizovali sa ešte spartské aktivity a počas všetkých dni boli aj rôzne aktivity ako sú výstavy jedna z vystav bola UNESCO výstava, prezentácie tradícii a kultúry. 

 Témy podujatia v Báčskom Petrovci boli nasledovné: prehlbovanie spolupráce s partnermi, zvyšovanie povedomia o programe Európa pre občanov, diskusie o budúcnosti Európy v rámci aktuálnych tém ako prisťahovalectvo a utečenci, migračná kríza, podpora dobrovoľníctva, menšiny. Zámerom aktivít projektu bolo zvýšiť povedomie a pochopenie hodnôt, práv a príležitostí vytvorených v Európskej únií.

 Projekt "Zjednotení v jednej únii" predstavil spoluprácu 8 partnerov z 5 krajín. Hlavným cieľom projektu bol predstaviť EÚ ako podporu Únie, zúčastnenie  občanov, zapojených do rozhodovacích procesov a vedomý aspektov bytia Európanmi. Projekt si kládol za cieľ dobrovoľníctvo  ako dôležitý prvok aktívneho občianstva a rozvoja komunity; programy EÚ a jeho prínos k rozvoju regiónov EÚ (dobré príklady prezentácie, praktické otázky súvisiace s realizáciou - Zástupcovia partnerov; vysvetlenie a diskusia o fondoch EÚ, pozitívny vplyv na regióny); mapovanie skutočných postojov občanov EÚ a občanov združených krajiny. Program predstavil kombináciu rôznych druhov činností a spôsobov, ktoré priťahujú účastníkov, aby prišli na program. Témy sú podávané tak aby sa účastníci cítili zapojení a motivovaní pre všetky udalosti.

 

• Informacije o projektu (sr-lat)

• Informacije o projektu (sr-cir)

• Informácie o projekte (sk)

• Information about project (en)

• Analýza postojov účastníkov projektu

• Prezentacije EU projekata parnerskih mesta.

• Prezentacija o migraciji

 

 

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1   

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика