Deň obce 2021

naslovna

Ako je to už  tradične i tohto roku 15. októbra prebiehala oslava  Dňa Obce Báčsky Petrovec. Zároveň pätnásty október je dátum, ktorý sa v obci Báčky  Petrovec zaznamenáva ako Deň oslobodenia od okupantov v druhej svetovej vojne.

Tohtoročná oslava sa začala kladením  vencov k  pamätníku v  strede  Báčskeho Petrovca, postaveného na česť padlým z tohto územia, ktorí zahynuli počas II. svetovej vojny (1941-1945), brániac svoju vlasť a svoj ľud. Pamätník postavili účastníci, ktorí  prežili vojnu a občania tejto obce ako spomienku na padlých hrdinov  a vlastencov z tohto prostredia.

Ústredná slávnosť sa začala slávnostným zasadnutím Zhromaždenia obce v Slovenskom vojvodinskom  divadle so začiatkom  o 12.00 hodine, ktoré otvoril jeho predseda  Ján Jovankovič a pri tej príležitosti privítal všetkých ctených hostí. Uvítacím slovami prítomných  pozdravila aj  predsedníčka Báčskopetrovskej  obce Jasna Šprochová a pani Monika Podsklanová Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku.

Potom nasledovalo slávnostné udelenie ceny a uznaní Obce Báčsky Petrovec. Cena Obce Báčsky Petrovec na rok 2021 bola udelená  SPOLKU PETROVSKÝCH ŽIEN z  Báčskeho Petrovca za pozoruhodné výsledky v zachovávaní tradícií, obyčajov, nacionálneho a kultúrneho dedičstva a spolunažívania občanov Báčskeho Petrovca s ostatnými občanmi našej obce. Cenu v mene združenia prevzala predsedníčka Mária Gašparovská.

Osobitné verejné uznanie Obce Báčsky Petrovec na rok 2021 bolo udelené MARIENE STANKOVIĆOVEJ – KRIVÁKOVEJ  z  Báčskeho Petrovca,  za pozoruhodné výsledky a prínos k rozvoju hudobnej kultúry, zveľadeniu zborového spevu a láske k hudbe medzi deťmi a mládežou vo svojom prostredí a širšie.

Taktiež Osobitné verejné uznanie Obce Báčsky Petrovec na rok 2021 bolo udelené MICHALOVI BABIAKOVI z  Kulpína,  za pozoruhodné výsledky a význačný prínos v oblasti divadelného umenia a jeho popularizácie na domácej a zahraničnej divadelnej scéne.

Športové uznanie Obce Báčsky Petrovec za rok 2020 bolo udelené JÁNOVI MURTÍNOVI z Hložian, za pozoruhodné výsledky a dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti športu, najmä futbalu a za informovanie o športových dianiach v tlačených a elektronických médiách.

Taktiež Športové uznanie Obce Báčsky Petrovec za rok 2020 bolo udelené UDRUŽENJU SPORTSKIH RIBOLOVACA „RIBOLOVAC“ IZ MAGLIĆA za postignute rezultate u radu sa decom i omladinom, angažovanju na očuvanju i poribljavanju jezera, organizovanju mnogobrojnih takmičenja i humanitarnih akcija.

IMG 1142

IMG 1165

IMG 1177

IMG 1183

IMG 1193

IMG 1207

IMG 1212

IMG 1214

IMG 1228

IMG 1239

IMG 1245

IMG 1285

IMG 1296

IMG 1299

IMG 1305

IMG 1307

IMG 1316

IMG 1318

IMG 1326

IMG 1329

IMG 1339

IMG 1350

IMG 1358

IMG 1367

IMG 1368

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика