Verejná rozprava ohľadom predbežného návrhu Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2017.

grb opstine vesti

Vážení! V súlade  s  článkom  116   body 1 a 117 odsek  4 Štatútu  Obce  Báčsky  Petrovec – prečistený text (Úradný   vestník   Obce  Báčsky Petrovec,   číslo  1/2014)  zasielam  Vám    pozvanie    na   verejnú rozpravu,   ktorá  sa   uskutoční   16. 12. 2016  (v piatok)   vo   veľkej   sieni   Zhromaždenia   obce   Báčsky   Petrovec, Ul.  Kollárova č. 6  v   Báčskom  Petrovci   (na  I.  poschodí)  so začiatkom o  18.00 hodinekde zo  strany   predsedu   Obce    Báčsky    Petrovec,    resp.  vedúceho  Oddelenia pre rozpočet, financie a dňovú administráciu Obecnej správy obce bude prezentovaný  a odôvodnený - predbežný návrhu  Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2017.

Text predbežného návrhu Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2017 si môžete prevzať tuná.

Vyzývame Vás, aby ste sa aktívne zúčastnili verejnej rozpravy ohľadom  tohto dôležitého normatívneho aktu Obce Báčsky Petrovec, ktorý by sa mal schváliť na IX. zasadnutí  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.

S úctou,

 

PREDSEDA

ZHROMAŽDENIA OBCE

Dr. Ján Šuľan, v.r.

 
zip.png Nacrt predloga Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2017   Download
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика