Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb-opstine-vesti.pngDana 06.09.2021. godine održana je 37. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednicu je po hitnom postupku sazvao zamenik predsednika Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.


D N E V N I  R E D1. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( manifestacije );
Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je objavilo sledeće:


R E Š E N J E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE


1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 39/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 700.000,00 dinara, za povećanje pozicije 126, program: 13 – Razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost: 1201-0002 – Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, ekonomska klasifikacija 424 – specijalizovane usluge (4242 - usluge obrazovanja, kulture i sporta) za iznos od 700.000,00 dinara za obezbeđivanje sredstava za održavanje manifestacija.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac