41. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Z A P I S N I K

grb-opstine-vesti.pngsa 41. (telefonske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Veće), održane dana 04.10.2021. godine.
Kontaktirani članovi Veća: Jasna Šproh – predsednik, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin – članovi.

Zapisnik sačinila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.


D N E V N I R E D

1. Razmatranje predloga, te donošenje:
A) Rešenja o povećanju aproprijacije ( donacije za manifestacije )
B) Rešenja o povećanju aproprijacije ( seoske kuće );

1. tačka dnevnog reda

1. PREDMET: Razmatranje predloga, te donošenje:
A) Rešenja o povećanju aproprijacije ( donacije za manifestacije )
B) Rešenja o povećanju aproprijacije ( seoske kuće );
Povodom ove tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo
A)


R E Š E Nј E
O POVEĆANјU APROPRIJACIJE

1. Uplatom sredstava po osnovu donacija povodom realizacije Slovačkih narodnih svečanosti (744151 – Tekući dobrovolјni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opštine), otvara se izvor finansiranja: 08 – donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca, program: 13 – Razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost: 1201-0002 – Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva i povećava se pozicija: 126, ekonomska klasifikacija 424 – specijalizovane usluge za iznos od 370.000,00 dinara.
2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

B)


R E Š E Nј E
O POVEĆANјU APROPRIJACIJE

Na osnovu Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu, potpisanog između Ministarstva za brigu o selu i Opštine Bački Petrovac dana 24.09.2021. godine, otvara se izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti, program 0901 – Socijalna i dečija zaštita, programska aktivnost: 0901-0001: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći, i povećava se pozicija: 33/0, ekonomska klasifikacija 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (4728- Naknade iz budžeta za stanovanje i život) za iznos od 2.400.000,00 dinara.

2. O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

SEKRETAR OPŠTINSKOG VEĆA                                         PREDSEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

Kristina Benka Stojisavlјević, master prav.                                              Jasna Šproh

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика