Izveštaj sa 43. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 14.10.2021. godine održana je 43. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,30 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Jana Zabunov, Gavra Govorčin i Ondrej Bovđiš.
Opravdano odsutni: Srđan Stojanović i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Dušan Rašeta, pomoćnik predsednice Opštine Bački Petrovac Zoran Bjekić i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 39. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 22.09.2021. godine, zapisnika sa 40. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 28.09.2021. godine, zapisnika sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 04.10.2021. godine i zapisnika sa 42. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 11.10.2021. godine.

1. A)Razmatranje Izveštaja o radu i realizaciji Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2020/2021 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B) Razmatranje Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2021/2022 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

2. A)Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2020/2021 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B)Razmatranje Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2021/2022 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

3. Razmatranje zahteva Bibliteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac broj 06-70-02/21 od dana 06.10.2021. godine za davanje saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Biblioteci „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
B) Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu;

5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o prestanku dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
B) Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje molbe Slovačkog vojvođanskog pozorišta broj 130-2021 od dana 21.09.2021. godine radi davanja saglasnosti za davanje u zakup prostorija u sastavu zgrade pozorišta, te donošenje zaklјučka povodom iste;

7. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2020/221 godinu i Godišnji plana rada za školsku 2021/2022. godinu Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu i isti se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o Godišnjeg plana rada za školsku 2020/221 godinu i Godišnji plana rada za školsku 2021/2022. godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac i isti se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 3. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Biblioteci „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu,broj 06-69-02/21 od dana 06.10.2021. godine.

Povodom 4. tačke dnevnog reda Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac i predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac i isti predlozi se proseđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 5. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o prestanku dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i isti predlozi se proseđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 6. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac u skladu sa članom 4 stav 3 Odluke o pribavlјanju, korišćenju, upravlјanju i raspolaganju stvarima u svojini Opštine Bački Petrovac ( „Sl. list Opštine Bački Petrovac“ br. 12/12 ) d a j e n a č e l n u s a g l a s n o s t za davanje u zakup prostorije u sastavu zgrade Slovačkog vojvođanskog pozorišta sagrađe na parceli broj 21 i upisane u zknj ul. br. 10911 K.O. Bački Petrovac i to poslovno-kancelarijskog prostora površine 52 m2, koji se nalazi na prvom spratu - za obavlјanje radio ( ili slične) delatnosti.

Povodom 7. tačke dnevnog reda članica Opštinskog veća zadužena za oblasti turizam, ugostitelјstvo i rodnu ravnopravnost - Jana Zabunov, obratila se sa inicijativom formiranja „Lokalnog fonda za žene i mlade do 35 godina Opštine Bački Petrovac“, kao instrumentom oporavka razvoja turizma u Opštini Bački Petrovac. U svom obraćanju je zamolila da se u budžetu za 2022. godinu planiraju sredstva od 2 miliona dinara u programu br. 3 LER za formiranje fonda. Fond bi bio formiran u sardanji sa Garancijskim fondom APV, koji bi istovremeno bio zadužen za administraciju istog.Predsedica Jasna Šroh je nakon izlaganja Jane Zabunov predložila da se povodom ovog pitanja održi sastanak sa zaposlenima iz KLER-a i rukovodiocem Odelјenja za budžet i finansije Milenom Nišić, kako bi se detalјnije razmotirila inicijativa formiranja Fonda u cilјu unapređenja i oporavka turizma u našoj Opštini.

 

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 10,55 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика