Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

naslovna 1

Dňa 25. marca 2021 Ministerstvo ochrany životného prostredia  realizovalo podpísanie zmlúv s 22 obcami a mestami,  ktorým bolo  udelených takmer 210 miliónov dinárov na financovanie výmeny kotlov vo verejných ustanovizniach a kúrenísk v domácnostiach s cieľom  prechodu na ekologicky čistejšie zdroje energie,  tiež na projekty zalesnenia a ozelenenia verejných  priestranstiev.

Pri tejto príležitosti Obec Báčsky Petrovec  dostala prostriedky v sume 1.158.000,00 dinárov z čoho účasť našej obce vynáša 480.000,00  dinárov na  realizáciu  Projektu  obstarania, výmeny, rekonštrukcie a sanácie kotolne v roku 2021 v Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne.

Túto zmluvu naša obec  s ministerkou Irenou Vujović  slávnostne  podpísala predsedníčka obce Jasna Šprochová.

IMG 285c3aee8b0b01385e129b221f6b10a2 V