Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 11, 6. decembar 2010.god
SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

127. - Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
128. - Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Opštine  Bački Petrovac,
129. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.11 - 2010