Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 8, 9. jula 2010.god
SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

74. - Odluka o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete i organizovanju poljočuvarske službe na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
75. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
76. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
77. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,
78. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu,
79. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu,
80. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole  „Žarko Zrenjanin“ u Magliću,
81. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa  domom učenika u Bačkom  Petrovcu,
82. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,
83. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu,
84. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu,
85. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Magliću,
86. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom  Petrovcu,
87. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
88. - Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,

II  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

89. - Program zaštite i unapređenja životne sredine za 2010. godinu,
90. - Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu,
91. - Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih oblasti kulture,
92. - Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih finansiranju delatnosti NVO.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.8 - 2010