Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Документација потребна за исправке података у МКР, МКВ и МКУ:

- поднети захтев
- документ или извод из МК у којој је податак погрешно унет,
- документ или извод из МК у којој је податак правилно унет,
- уколико је грешка службеног лица ослобађа се таксе.