Исправке података у МКР, МКВ и МКУ

Документација потребна за исправке података у МКР, МКВ и МКУ:

- поднети захтев
- документ или извод из МК у којој је податак погрешно унет,
- документ или извод из МК у којој је податак правилно унет,
- уколико је грешка службеног лица ослобађа се таксе.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика