Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 24.09.2018. godine održana je 62. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 13,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Sa sednice je opravdano odsustvovao Jan Brna.
Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine opštine dr Jan Šulјan, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, v.d. načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku upravu Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I R E D

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa:
a) 59. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 04.09.2018. godine;
b) 60. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 11.09.2018. godine;
v) 61. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 19.09.2018. godine;

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Radne grupe za izradu nacrta Statuta Opštine Bački Petrovac;
2. a) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Konkursne komisije za sprovođenje izbornog postupka za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga i oglašavanje Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
3. Razmatranje Odluke o promeni cena komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje Pregleda prioritetnih infrastrukturnih projekata Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu nacrta Statuta Opštine Bački Petrovac.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za sprovođenje izbornog postupka za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, nakon čega je jednoglasno raspisan i oglašen Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se nalaže Nadzornom odboru JKP „Progres“ Bački Petrovac da Odluku o promeni cena komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac br. 168/2018 od 07.09.2018. godine koriguje, tako da se cena za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda ne utvrđuje na osnovu blok tarife, već da bude cena za sva fizička i pravna lica 55,00 dinara sa PDV-om mesečno po m3, te da do kraja nedelјe, odnosno do 28.09.2018. godine, dostavi Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac novu korigovanu odluku na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Pregled prioritetnih infrastrukturnih projekata Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, sa predloženom dopunom, i prosleđuje Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Povodom 5. tačke dnevnog reda vodila se diskusija u vezi načina rešavanja problema isplate naknada lekarima koji se finansiraju iz budžeta Opštine Bački Petrovac, kao i u vezi projekta za uređenje sportskih terena u Kulpinu i predsedniku Organizacionog odbora 30 Petrovačkog maratona.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 15,10 časova.

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac