Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 25.09.2018. godine održana je 63. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, u periodu od 11,00 do 14,00 časova.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Aleksandar Nakić.
Zapisnik je sastavio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, radi razmatranja, a sekretar Veća je kontaktirao članove Opštinskog veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.

D N E V N I R E D

1. Razmatranje Odluke o promeni cena komunalnih usluga JKP "Progres" Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog.

Pošto članovi Veća nisu imali primedbu na predložen dnevni red, isti su usvojili.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na Odluku o promeni cena komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac br. 188/2018 od 25.09.2018. godine.

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac