Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Centar za socijalni rad

Čítať ďalej: Podpísanie protokolu s CRUO

Dňa 23.01.2017 v miestnostiach Strediska pre sociálnu prácu konala sa pracovná schôdza úradujúcej riaditeľky strediska Biljany Drakulićovej a odborných pracovníkov, riaditeľky Centra pre rodinné ubytovanie a osvojenie v Novom Sade Ivanou Koprivicovou a supervízorkou centra Vesnou Aničićovou. Pri tejto príležitosti si navzájom vymenili skúsenosti v doterajšej práci a poukázali na aktivity, ktoré sa očakávajú v nasledujúcom období v rámci spolupráce týchto dvoch ustanovizní.

Čítať ďalej: Podpísanie protokolu s CRUO

Stredisko pre sociálnu prácu  Obce Báčsky Petrovec v priebehu decembra realizovalo  udelenie  jednorazovej  peňažnej pomoci rodinám s deťmi, starobným, osamelým domácnostiam bez rodinnej podpory, s cieľom  uspokojenia existenčných  potrieb, ako podpora a pomoc rodinám  na prekonanie  nadchádzajúceho zimného obdobia. Rodiny,  na ktoré  sa vzťahuje akcia, nachádzajú sa v systéme sociálnej ochrany  prostredníctvom  uskutočnenia práv  na peňažnú sociálnu pomoc.

Čítať ďalej: Udelenie jednorazovej peňažnej pomoci

Čítať ďalej: Tribúna NÁSILIE JE ZLOČIN – PRIHLÁSTE HO!

V piatok 2. decembra 2016 vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec so začiatkom o 18.00 hodine sa konala tribúna v rámci medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu boja proti násiliu na ženách pod názvom NÁSILIE JE ZLOČIN – PRIHLÁSTE HO! Organizátor tejto tribúny bola Rada pre rodovú rovnosť Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec v spolupráci s Pokrajinským ústavom pre rodovú rovnosť. 

Čítať ďalej: Tribúna NÁSILIE JE ZLOČIN – PRIHLÁSTE HO!

Čítať ďalej: Desaťročie Strediska pre sociálnu prácu

Pri príležitosti desaťročného jestvovania a práce Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec dňa 08. novembra 2016 usporiadaná bola slávnosť vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Prítomní mali príležitosť prostredníctvom prezentácie zoznámiť sa s prácou a aktivitami tejto ustanovizne.

Oslavy sa zúčastnili námestníčka ministra v Ministerstve pre prácu, zamestnávania a bojovnícke otázky v oblasti rodinnej starostlivosti a sociálnej ochrany Branka Gajić, pokrajinský tajomník pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť Predrag Vuletić, predstavitelia Pokrajinského ústavu pre sociálnu ochranu, predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić so spolupracovníkmi, kolegovia a spolupracovníci z iných ustanovizní a inštitúcií v lokálnom spoločenstve, tiež predstavitelia mimovládneho sektoru, s ktorými Stredisko pre sociálnu prácu vo svojej každodennej práci uskutočňuje intenzívnu spoluprácu. 

Čítať ďalej: Desaťročie Strediska pre sociálnu prácu

Čítať ďalej: Pomoc a podpora sociálne ohrozených rodín

Vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, v rámci zaznamenávania Detského týždňa, dňa 06.10. 2016 deťom rodín, nositeľom práva na peňažnú sociálnu pomoc, boli udelené peňažné prostriedky ako podpora pre školenie detí. Každému dieťaťu, ktoré pravidelne navštevuje školu, a je ich úhrnne 67, bola odovzdaná peňažná pomoc vo výške 4.000 dinárov. S podporou lokálnej samosprávy Stredisko pre sociálnu prácu aj tohto roku z prostriedkov pre jednorazovú peňažnú pomoc vyčlenilo prostriedky pre deti. 

Čítať ďalej: Pomoc a podpora sociálne ohrozených rodín

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Podkategórie