Kulpín

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/main_files/kulpin_titl_sk.jpg
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/main_files/kulpin_titl_sk.jpg


naselja-ku.jpg

kulpin_titl_sk.jpg

 Slováci patrili medzi prvých osadníkov súčasného Kulpína, ktorý bol založený 10. júla 1745, keď pustatinu Kulpín rakúska cisárovná Mária Terézia pridelila rodine Stratimirović. Práve v tom roku sa prisťahovali aj Slováci do Petrovca, ako prvej slovenskej osady na území dnešnej Juhoslávie, a tak Kulpín spolu s Petrovcom patrí k najstarším slovenským osadám v Báčke. Slovenská ľudová škola bola založená až roku 1789.
Koncom 19. st. Srbi a Slováci tu už viac než 150 rokov žili spolu. Srbi mali svoju pravoslávnu cirkev a základnú školu, Slováci svoju evanjelickú cirkev a školu. Vzájomné vzťahy týchto dvoch národov boli dobré. O tom svedčia mnohé údaje. Aj keď ide o veci národné, Slováci sa vždy uchádzali o podpo ru u svojich bratov  Srbov. Pomocou tých to bol zvolený Pauliny a tiež i Dr. Milan Hodža 26. januára 1905.

kastiel.jpg

www.kulpin.net

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика