Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

I Z V O D

IZ ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA

(„Službeni glasnik RS“, br. 45/2013)

 

II PRAVA PACIJENATA

Dokument preuzmite ovde:

I Z V O D iz Zakona o pravima pacijenata