IZVOD IZ ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA („Službeni glasnik RS“, br. 45/2013)

I Z V O D

IZ ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA

(„Službeni glasnik RS“, br. 45/2013)

 

II PRAVA PACIJENATA

Dokument preuzmite ovde:

I Z V O D iz Zakona o pravima pacijenata

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика