Inšpekcia ochrany životného prostredia

a.)   OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

   Práce:

 • • rozhodovanie o potrebe vypracovania štúdie o odhade vplyvov na životné prostredie   
  • určovanie objemu a obsahu štúdie o odhade vplyvov na životné prostredie
  • získanie súhlasu k štúdii o odhade vplyvov na životné prostredie

Ž I A D O S Ť
O POTREBE VYPRACOVANIA ŠTÚDIE O ODHADE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Potrebné doklady:
       - žiadosť
       - vyplnený dotazník, ktorý sa dostáva so žiadosťou (údaje o lokácii a charakteristikách projektuúdaje o možnom vplyve projektu na životné prostredie).

Potrebné je zaplatiť:
       - obecný administratívny poplatok vo výške 300,00 RSD. 
         na žírový účet: 840-742251843-73 s vyznačením čísla 97  57-207

Ž I A D O S Ť
O URČOVANIE OBJEMU A OBSAHU ŠTÚDIE O ODHADE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Potrebné doklady: 
       - žiadosť,
       - vyplnený dotazník, ktorý sa dostáva so žiadosťou (údaje o projekte, druhu tehnologického postupu a pod.).
  Potrebné je zaplatiť:
       - obecný administratívny poplatok vo výške 300,00 RSD.
         na žírový účet: 840-742251843-73 s vyznačením čísla 97  57-207

S Ú H L A S
K ŠTÚDII O ODHADE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Potrebné doklady: 
       - žiadosť,
       - štúdia o odhade vplyvov (2 vyhotovenia).
  Potrebné je zaplatiť:
      - obecný administratívny poplatok vo výške 4600,00 RSD.
        na žírový účet: 840-742251843-73 s vyznačením čísla 97  57-207

b.)   INŠPEKCIA PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

   Práce:

 • • prehľad objektov ohľadom spĺňania podmienok ochrany životného prostredia
        • prihláška plôch s prielohovou alergénnou burinou (ambróziou)
        • kontrola realizácie obecných uznesení:
          - Uznesenia o opatreniach na ochranu od hluku,
          - Uznesenia o podmienkach držania a ochrany domácich zvierat na území obce Báčsky Petrovec.

   Tejto inšpekcii možno odovzdať aj podania ohľadom ochrany a zveľadenia životného prostredia:
      - emisia znečisťujúcich látok vo vode,vzduchu alebo zemi,hluk,vibrácie a pod.,
      - podnikanie opatrení na zamedzovaní znečistenia a ďalšej degradácie životného prostredia,
      - podnikanie opatrení ohľadom držania domácich zvierat.

 • Tlačivo prihlášky
         - prihlášku môžete odovzdať na podateľni v budove obce, alebo zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика