50. FOLKLÓRNY FESTIVAL TANCUJ, TANCUJ…

naslovna

Folklórny  festival Tancuj, tancuj… tohto roku  prebiehal  18.  júna 2022 v amfiteátri  v Hložanoch. Prvýkrát sa  uskutočnil 5. apríla 1970 z iniciatívy tamojšieho Kultúrno-osvetového spolku Jednota  a členov  Miestneho spoločenstva Hložany. V tomto roku festival zaznamenal 50. výročie svojho založenia.

Táto najväčšia folklórna udalosť vojvodinských Slovákov poskytuje širokú paletu  rôznorodosti slovenských tradícií a obyčajov z týchto priestorov prostredníctvom  hudby, piesne a tanca. Je súťažiaceho rázu a na ňom svoju prácu prezentujú slovenské vojvodinské  súbory a zúčastňujú sa ho  i folklórne súbory zo zahraničia.

Festival je spestrený rôznymi výstavami, a najmä sú zaujímavé obsahy, ktoré sa vzťahujú na  tradičnú kultúru vojvodinských Slovákov.

Na tohtoročnom festivale sa zúčastnili spevácke skupiny, ľudové orchestre a folklórne súbory z Pivnice, Báčskeho Petrovca, Kovačice, Padiny, Starej Pazovy, Nového Sadu, Kysáča, Vojlovice, Lalite, Hajdušice, Hložian, Kulpína a Iloka (Chorvátsko). Po ukončení druhého koncertu – súťažiacej časti, v rámci revuálnej časti vystúpili hosťujúce súbory z Nového Sadu – Folklórny súbor Vila a Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice zo Slovenskej republiky.

V rámci otváracieho ceremoniálu svojrázne úvodné slovo mal predseda Organiozačno-správnej rady 50. FF Tancuj, tancuj… Michal Hataľa, ktorý v pokračovaní privítal vzácnych hostí. Nasledovali príhovory zástupkyne predsedu rady MS Hložany Sone Ďurišovej, predsedníčky Obce Báčsky Petrovec Jasny Šprochovej, predsedu MSS Branislava Kulíka a predsedníčky NRSNM Libušky Lakatošovej. Festival otvoril párik víťazného súboru 49. FF Tancuj, tancuj… – KOS Jednota z Hložian – Tijana Adámeková a Ľuboslav Hataľa, vnučka a vnuk jedných zo zakladateľov tohto festivalu. Po vztýčení festivalovej vlajky nasledoval spoločný otvárací tanec predstaviteľov všetkých folklórnych súborov.

Výsledky festivalu vyzerajú nasledovne: v kategórii ľudových orchestrov 1. cena (zlatá plaketa) SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu, 2. cenu (striebornú plaketu) získal Ľudový orchester Domu kultúry Michala Babinku z Padiny a 3. cena nebola udelená, keďže v konkurencii o cenu súťažili iba dva orchestre.

V kategórii speváckych skupín 1. cena (zlatá plaketa) patrila Dievčenskej speváckej skupine Kreatívneho centra z Kovačice 2. cena (strieborná plaketa) Ženskej speváckej skupine SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu a dve rovnoprávne 3. ceny (bronzové plakety) patrili Ženskej speváckej skupine SKOS Detvan z Vojlovice a Mužskej speváckej skupine KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca. Špeciálne ceny získali: Staršia mužská spevácka skupina SKOS Detvan z Vojlovice a Mužskej speváckej skupine KOS Jednota z Hložian.

V kategórii tanečných skupín 1. cenu (zlatú plaketu) získala Mladšia tanečná skupina KOS Jednota z Hložian a tento súbor zároveň získal i Cenu NRSNM (kovovú sošku akademickej umelkyne Miry Brtkovej). Keď ide o 2. cenu (striebornú plaketu), získal ju Folklórny súbor V pivnickom poli SKUS Pivnica z Pivnice a 3. cenu (bronzovú plaketu) získal SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu. Špeciálnu cenu za umelecký výkon získal Folklórny súbor SKUS Slnečnica z Padiny.

Diplomy za ľudový kroj získali Folklórny súbor Klasy SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, Mladšia tanečná skupina FS V pivnickom poli SKUS Pivnica a Folklórny súbor Petrovčan Mládežníckeho združenia YMCA Srbsko z Báčskeho Petrovca.

Zdroj textu:

https://rada.org.rs/50-folklorny-festival-tancuj-tancuj/?fbclid=IwAR2h3jnbqsg6cvAzY45eAGHGYCZCgcIgdG5q5MyQnDUbbcvRxoc9pqHvtU4

IMG 0033

IMG 0247

IMG 9274

IMG 9338

IMG 9350

IMG 9379

IMG 9427

IMG 9490

IMG 9498

IMG 9531

IMG 9538

IMG 9552

IMG 9565

IMG 9574

IMG 9650

IMG 9706

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика