Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb-opstine-vesti.pngDana 27.01.2021. godine održana je 18. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.D N E V N I  R E D1. Razmatranje Zahteva za prethodnu saglasnost za donošenje Pravilnika o radu JKP „Komunalac“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog.

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo Zaklјučak, kojim se prihvata predlog Parvilnika o radu JKP „Komunalac“ Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac radi davanja prethodne saglasnosti na isti.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.