Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb-opstine-vesti.pngDana 29.01.2021. godine održana je 19. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 14,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh.
Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin.
Opravdano odsutna: Jana Zabunov.

Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 16. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 30.12.2020.;

 

1. Razmatranje Odluke o izmenama Statuta Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić, te donošenje zaklјučka povodom istog;

2. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Odluka o izmenama Statuta Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić i prosleđuje se Skupštini Opštine Bački Petrovac radi davanja saglasnosti na istu.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 14,17 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.