Izveštaj sa 20. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 01.02.2021. godine održana je 20. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh.
Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš i Aleksandar Nakić.
Opravdano odsutni: Jana Zabunov i Gavra Govorčin.

Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač i pomoćnik predsednice Opštine Bački Petrovac Zoran Bjekić.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 17. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 22.01.2021. god. i zapisnika sa 18. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane dana 27.01.2021. godine;

1. Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o cenovniku komunalnih i drugih usluga JKP za KSP „Komunalac“ Maglić, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Programa rada i Finansijskog plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Programa unapređenja zapošlјivosti i zapošlјavanja mladih u opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023;
4. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije;
5. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na Odluku o cenovniku komunalnih i drugih usluga JP za KSP „Komunalac“ Maglić.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Program rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se utvrđuje predlog Programa unapređenja zapošlјivosti i zapošlјavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021 - 2023 i prosleđuje se Skupštini Opšštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je Rešenje o promeni Aproprijacije, koje će biti objavlјeno u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 10,00 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика