Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Savet za zdravlje

Na osnovu  člana 42. Zakona o pravima pacijenata (,,Službeni glasnik RS'', broj 45/13) Skupština opštine Bački Petrovac, na svojoj XXIII sednici održanoj dana  29.12.2014. godine,  donela  je

Čítať ďalej: Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlјe - prečišćeni tekst

I Z V O D

IZ ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA

(„Službeni glasnik RS“, br. 45/2013)

Čítať ďalej: IZVOD IZ ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA („Službeni glasnik RS“, br. 45/2013)

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL