Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Správy

OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE  SITUÁCIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC

NESPAĽUJTE RASTLINNÉ ZVYŠKY PO ZBERE ÚRODY!

 

Zachovajte pôdu aj pre budúce generácie!

            Spaľovaním vzniká vysoká teplota, a tým sa povrchová vrstva pôdy mení  na popol a prach, ktorý  roznáša vietor a zmýva dážď, takže zaniká vrstva, ktorá  je najdôležitejšia pre úrodu v ďalších rokoch.

            Spaľovaním  sa ničia všetky živé organizmy  v pôde (dážďovky, mikroorganizmy), ktoré majú nezameniteľnú úlohu  vo výžive rastlín prenášajúc rastlinné živiny z hnojiva do foriem prístupných pre rastliny, konajú rozklad organických látok v pôde.

            Spaľovanie neprináša žiadny úžitok, ba naopak, je na úkor poľnohospodárskych  výrobcov.

            ZAORÁVANÍM   sa  zlepšuje   vodný  režim  pôdy, nuž  tá  pôdy  obsahuje  v  čase jesennej – zimnej orby aj do  2,5%  viacej  vlahy ako  tá, na  ktorej strnisko nie je zaorané.

            Zaorávanie je opatrenie, ktorým sa bojuje  proti burinám  a na ten spôsob sa provokuje klíčenie semien burín, ktoré sa ľahko zničia ďalším obrábaním pôdy.

            Zaorávaním sa do pôdy vracia jedna časť toho, čo z nej  bolo vyťažené úrodou, najdôležitejšie rastlinné výživné látky (dusík, fosfor, draslík), organické látky, čo predstavuje tvar slabšieho hnojenia pôdy. Základné obrábanie pôdy je ľahšie, lebo pôda menej stvrdne, a tým je aj spotreba paliva na jej spracovanie menšia.

            Spaľovanie strnísk, odpadkov a rastlinných zvyškov je zakázané Zákonom o ochrane pred požiarom (článok 50). Osoba, ktorá spôsobí požiar, je povinná  hasičsko-záchrannej jednotke uhradiť náklady intervencie v súlade s osobitným predpisom. Peňažným trestom v sume 10.000 dinárov  potrestá sa za priestupok  fyzická osoba a právnická osoba peňažným trestom od 300.000 do 1.000.000 dinárov.

 

            Ak sa zistí, že je na poľnohospodárskom pozemku vykonané pálenie rastlinných zvyškov po zbere úrody z obilnín, poľnohospodárske gazdovstvo stráca právo  na získanie subvencií v poľnohospodárstve, a to ďalšie dva roky.

 

 

SPAĽOVANIE  RASTLINNÝCH ZVYŠKOV PO ZBERE ÚRODY   ČASTO  ZAPRÍČIŇUJE NEKONTROLOVANÉ POŽIARE NA OTVORENOM, KTORÉ  SPÔSOBUJÚ  VEĽKÉ  HMOTNÉ ŠKODY, ZRANENIA A ZAHYNUTIE ĽUDÍ

Čítať ďalej: NESPAĽUJTE RASTLINNÉ ZVYŠKY PO ZBERE ÚRODY!

Čítať ďalej: Udelené detské autosedačky

Dňa 19. júna 2020 vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec so začiatkom o 10.00 hodine Rada pre bezpečnosť cestnej premávky  v čele  s predsedom Obce Báčsky Petrovec, ktorý je zároveň aj predsedom rady, Srđanom Simićom  zorganizovala kampaň týkajúcu sa použitia  detských ochranných  systémov, resp. detských autosedačiek.

Čítať ďalej: Udelené detské autosedačky

Čítať ďalej: Odovzdané zmluvy združeniam občanov

Vo štvrtok 18. júna 2020  v  predsieni budovy  Obce Báčsky Petrovec so začiatkom  o 14.00 hodine sa konalo slávnostné  podpísanie  zmlúv o financovaní ročných programov vo  verejnom  záujme medzi   predsedom Obce Báčsky Petrovec Srđanom Simićom  a predstaviteľmi združení.

Čítať ďalej: Odovzdané zmluvy združeniam občanov

Čítať ďalej: Izveštaj sa 128. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 18.06.2020. godine održana je 128. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 128. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 127. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 12.06.2020. godine održana je 127. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Jan Meleg se nije izjasnio o predloženim tačkama dnevnog reda.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 127. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Návšteva ministra mládeže a športu

Minister  mládeže a športu Vanja Udovičić v rámci svojej pravidelnej obchôdzky lokálnych klubov v celom Srbsku v sobotu 13. júna 2020 navštívil  Obec Báčsky Petrovec a pritom  pobudol  vo Futbalovom  klube  Budúcnosť v Hložanoch.

Čítať ďalej: Návšteva ministra mládeže a športu

Obec Báčsky Petrovec organizuje akciu zberu prázdnych obalov z prípravkov na ochranu rastlín dňa 17. júna 2020 (v stredu) podľa nasledujúceho rozvrhu:

Čítať ďalej: AKCIA ZBERU OBALOV Z PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

Čítať ďalej: Srbsko v rytme Európy 2020

Pri príležitosti nadchádzajúcej  najväčšej detskej hudobnej  súťaže Srbsko v rytme Európy, ktoré tohto roku bude prebiehať vo Vranji, predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić dňa 11. júna 2020 privítal deti z našej obce, účastníkov tohtoročnej manifestácie, spolu s Igorom Karadarevićom, riaditeľom  televízneho  programu a súťaže  Srbsko v rytme Európy a  Davidom Makevićom, výkonným riaditeľom manifestácie Srbsko v rytme Európy.

Čítať ďalej: Srbsko v rytme Európy 2020

Čítať ďalej: PODPÍSANIE MEMORANDA O MEDZIOBECNEJ  SPOLUPRÁCI V OBLASTI UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA  OBCE BÁČ, OBCE...

Dňa 09.06.2020 v malej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa konalo slávnostné podpísanie Memoranda o medziobecnej spolupráci v oblasti udržateľného rozvoja Obce Báč, Obce Báčsky Petrovec  a Obce Báčska Palanka  v rámci formovania Lokálnej akčnej skupiny  Rovina Báčky. Toto  memorandum v mene svojich obcí podpísali predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan  Simić, predseda Obce Báč Borislav  Antonić a v mene predsedu Obce Báčska Palanka Zoran Jovičin za prítomnosti  všetkých členov tímu pre formovanie  lokálnej akčnej skupiny.

Čítať ďalej: PODPÍSANIE MEMORANDA O MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCI V OBLASTI UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA OBCE BÁČ, OBCE...

Čítať ďalej: Izveštaj sa 126. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 27.05.2020. godine održana je 126. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 126. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 125. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 18.05.2020. godine održana je 125. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 125. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 124. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 18.05.2020. godine održana je 124. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Sa sednice je odsustvovao sledeći član Opštinskog veća: Karol Verle.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 124. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Obchôdzka bytov pre utečencov a vysídlené osoby v Kulpíne

Vo štvrtok  28.  mája 2020 so začiatkom o 14.00 hodine v Kulpíne  sa uskutočnila obchôdzka bytov  v rámci  Regionálneho bytového programu – Bytový program RS, Podporojekt 5, pri príležitosti zajtrajšieho slávnostného udelenia bytov.

Čítať ďalej: Obchôdzka bytov pre utečencov a vysídlené osoby v Kulpíne

Čítať ďalej: Uskutočnené stretnutie s poľnohospodármi z Maglića

Dňa 21. mája 2020  v  malej  sieni zhromaždenia  obce  predseda obce  Srđan Simić so svojimi spolupracovníkmi uskutočnil informačné stretnutie s poľnohospodármi z Maglića.

Čítať ďalej: Uskutočnené stretnutie s poľnohospodármi z Maglića

Čítať ďalej: Izveštaj sa 123. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 12.05.2020. godine održana je 123. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 123. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 122. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 06.05.2020. godine održana je 122. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 122. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Štáb pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec v spolupráci s vládou Republiky Srbsko a pokrajinskou vládou v predošlých troch týždňoch rozdelil 1700 balíkov pomoci s potravinami a hygienickými prostriedkami  dôchodcom na území  celej našej obce, ktorí majú  príjmy  nižšie ako 30.000 dinárov,  podľa zoznamu, ktorí dostali z  Republikového  fondu pre  penzijné a invalidné poistenie.

Čítať ďalej: OZNÁMENIE

Čítať ďalej: Izveštaj sa 121. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 28.04.2020. godine održana je 121. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 121. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

REPUBLIKA SRBSKO
AUTONÓMNA POKRAJINA VOJVODINA
OBEC BÁČSKY PETROVEC
OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
Číslo: 016-01/2020-9-1-8 vs
Dňa: 21.04.2020
Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova č. 6
021/780-378, 780-571

 

Na základe Vyhlášky o zložení a spôsobe práce štábov pre mimoriadne sutuácie (Úradný vestník RS, č. 98/2010) a článku 19 Rokovacieho poriadku Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčky Petrovec sa dňa 21.04.2020 uskutočnilo mimoriadne zasadnutie číslo 9-1-8 Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec a v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na území Republiky Srbsko v dôsledku epidémie koronavírusu z dňa 15.03.2020 a vydáva sa

P R Í K A Z
ŠIESTA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU Z 18.03.2020

 

1. V súlade s Uznesením o vyhlásení núdzového stavu na území Republiky Srbsko z dňa 15.03.2020 (Úradný vestník RS, č. 29/2020) a článkom 32 odsek 1 bod 16 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018) a odporúčaní Ministerstva štátnej správy a lokálnej samosprávy a Hospodárskej komory Srbska, Štáb pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo 21. apríla 2020, vydal príkaz, ktorým sa obmedzuje pracovný čas všetkých obchodných a remeselníckych objektov na území obce Báčsky Petrovec podľa nasledujúceho princípu:
pracovný čas všetkých obchodných a remeselníckych objektov (okrem remeselníckych objektov vyňatých novými vládnymi opatreniami) na území obce Báčsky Petrovec je od 7.00 do 17.00 hodiny od pondelka do štvrtka a v piatok od 8.00 do 17.00 hodiny. Určitý počet predajní na území obce Báčsky Petrovec organizuje pracovný čas v piatok od 4.00 do 7.00 hodiny výlučne pre osoby staršie ako 65 rokov a zoznam tých predajní možno pozrieť na webovej stránke Obce Báčsky Petrovec: www.backipetrovac.rs

Od 21.04.2020 povolená je práca trhovísk na území obce Báčsky Petrovec v súlade s pracovným časom, ktorý určia príslušné komunálne podniky.

Zakazuje sa práca pohostinských objektov na území obce Báčsky Petrovec.

Uvedeným príkazom, v súlade s rozhodnutím vlády Republiky Srbsko, obmedzuje sa i počet osôb pri zoskupovaní sa na otvorenom alebo v uzavretom priestore, a to tak, že minimálna vzdialenosť medzi dvomi osobami nemôže byť menej ako dva metre. V predajniach na ploche 10 m2 môže byť najviac jedna osoba.

 

2. V ďalšom období počas trvania núdzového stavu komunálna inšpekcia Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec bude konať zvýšený dozor nad realizáciou týchto príkazov a za ich eventuálne nedodržiavanie bude podnikať predpísané opatrenia v rámci svojej príslušnosti.

 

 

3. Náčelníčka Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec má umožniť prácu z domu osobám starším ako 60 rokov a ťažko chronicky chorým osobám, tiež jednému z rodičov dieťaťa mladšieho ako 12 rokov, keď ide o zamestnancov v orgánoch správy, verejných podnikoch a ustanovizniach, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec.

4. Dáva sa príkaz všetkým verejným komunálnym podnikom na území Obce Báčsky Petrovec, aby vykonali dezinfekciu ulíc v osadách obce chlórnanom sodným v čase zákazu pohybovania sa.

5. Tento príkaz doručiť prostriedkom verejného informovania na území obce kvôli zverejneniu a informovaniu občanov.

6. Tento príkaz nadobúda platnosť dňom uverejnenia v prostriedkoch verejného informovania a uverejní sa v i úradnom vestníku.

 

V E L I T E Ľ
OBECNÉHO ŠTÁBU
PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
Srđan Simić, v.r.

 

Čítať ďalej: ŠIESTA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU Z 18.03.2020

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL