Opštinsko veće

73. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: 73. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 15.07.2022. godine održana je 73. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.
 Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

Izveštaj sa 72. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 72. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dana 14.07.2022. godine održana je 72. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 11,30 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović,Bojana Ilišević , Mihal Hatala,Gavera Govorčin i Ondrej Bovđiš.
Zapisnik je vodiio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

71. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: 71. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 04.07.2022. godine održana je 71. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.

Izveštaj sa 70. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 70. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 29.06.2021. godine održana je 70. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 12,30 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Bojana Ilišević , Mihal Hatala,Gavera Govorčin i Ondrej Bovđiš.

Izveštaj sa 69. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 69. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 17.06.2021. godine održana je 69. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh,  Srđan Stojanović, Mihal Hatala,Gavera Govorčin i Ondrej Bovđiš.
Opravdano odsutni: Srđan Simić i Bojana Ilišević;

Izveštaj sa 68. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 68. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 14.06.2021. godine održana je 68. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Mihal Hatala,Gavera Govorčin,Ondrej Bovđiš i Bojana Ilišević.
Zapisnik je vodiio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

66. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: 66. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 26.05.2022. godine održana je 66. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.

65. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: 65. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 16.05.2022. godine održana je 65. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

64. sednica (telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: 64. sednica (telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 12.05.2022. godine održana je 64. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.
 Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

Izveštaj sa 63. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 63. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 11.06.2021. godine održana je 63. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Mihal Hatala i Ondrej Bovđiš.

Izveštaj sa 62. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 62. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 28.04.2022. godine održana je 62. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Mihal Hatalјa ,Bojana Ilišević Ondrej Boviđiš i Gavra Govorčin, Srđan Stojanović
Zapisnik je vodio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Izveštaj sa 61. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 61. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 11.04.2022. godine održana je 61. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, ,  Ondrej Boviđiš i Gavra Govorčin, Srđan Stojanović

Opravdano odsutni: Mihal Hatalјa i Bojana Ilišević

Izveštaj sa 60. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 60. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 24.03.2022. godine održana je 60. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Mihal Hatalјa, Ondrej Boviđiš i Gavra Govorčin, Srđan Stojanović

Izveštaj sa 59. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 59. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dana 10.03.2022. godine održana je 59. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Mihal Hatalјa, Ondrej Boviđiš i Gavra Govorčin.
Opravdano odsutan: Srđan Stojanović.

Izveštaj sa 58. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 58. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 23.02.2022. godine održana je 58. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Mihal Hatalјa, Ondrej Boviđiš i Gavra Govorčin.

Zapisnik je vodio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Izveštaj sa 57. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 57. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 11.02.2022. godine održana je 57. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,30 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Mihal Hatalјa, , Ondrej Boviđiš i Gavra Govorčin.
Opravdano odsutni:Srtđan Stojanović

56. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: 56. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 31.01.2021. godine održana je 56. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Mihal Hatalja i Gavra Govorčin.

Izveštaj sa 55. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 55. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 21.01.2022. godine održana je 55. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,30 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Mihal Hatalјa, , Ondrej Boviđiš i Srđan Stojanović.
Opravdano odsutni: Jana Zabunov; Gavra Govorčin

Izveštaj sa 53. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 53. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dana 22.12.2021. godine održana je 53. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Mihal Hatalja,Gavra Govorčin, Ondrej Boviđiš i Srđan Stojanović.

52. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: 52. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 15.12.2021. godine održana je 52. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.
 Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика