Obaveštenja

POZIV DANI PETROVCA 2022

P O Z I V 

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za Vašar „ DANI PETROVCA 2022 “ koji će se održati 21. maja 2022. godine  na Trgu slobode u Bačkom Petrovcu u okviru Dana Petrovca 2022.

Sve potrebne informacije se nalaze u prijavi koju možete preuzeti na sajtu opštine ili sajtu turističke organizacije www.backipetrovac.rs ili www.turizambackipetrovac.rs

Svi ste srdačno dobro došli!

SAOPŠTENјE SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

Opširnije: SAOPŠTENјE SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

Od početka ove godine dogodile su se 22 saobraćajne nezgode u kojima su
učestvovali traktori, od kojih su čak 18 saobraćajnih nezgoda izazvali
vozači traktora. U navedenim nezgodama poginule su 4 osobe, a povređene su 22 osobe.

OBAVEŠTENјE o objavlјivanju zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika komunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Bački Petrovac

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 ,104/2016 i 95/2018) o b j a v lј u j e s e zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika konunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Bački Petrovac.

OBAVEŠTENJE o objavljivanju zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika JKP „Komunalac“ Bački Petrovac

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 ,104/2016 i 95/2018) o b j a v lj u j e  s e zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika JKP „Komunalac“ Bački Petrovac.

OBAVEŠTENјE o objavlјivanju zahteva DOO „Gloakvalis“ Gložan za davanje saglasnosti o povećanju cena održavanja javnih površina, atmosferske kanalizacije, deponije inertnog otpada, javnih zelenih površina i putnog pojasa.

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 ,104/2016 i 95/2018) o b j a v lј u j e   s e  zahtev DOO „Gloakvalis“ Gložan za davanje saglasnosti o povećanju cena održavanja javnih površina, atmosferske kanalizacije, deponije inertnog otpada, javnih zelenih površina i putnog pojasa.

P O Z I V

Opširnije: P O Z I V

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za Vašar umetnosti koji će se održati 14. avgusta 2021. godine  na Trgu slobode u Bačkom Petrovcu u okviru Slovačkih narodnih svečanosti 2021.

OBAVEŠTENJE o objavlјivanju zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika konunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Maglić

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 ,104/2016 i 95/2018) o b j a v lј u j e   s e  zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika konunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Maglić.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика