Centar za socijalni rad

Saradnja centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac i Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada

Opširnije: Saradnja centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac i Ekumenske humanitarne organizacije iz...

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac i Ekumenska humanitana organizacija iz Novog Sada za lepšu školsku godinu obezbedili su  i podelili nove školske torbe i prigodne školske paketa za decu romske zajednice uzrasta od 1. – 4. razreda osnovne škole a čije porodice se nalaze u sistemu socijalne zaštite kroz ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć.

Podrška najugroženijem stanovništvu

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac u saradnji sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom iz Novog Sada , tokom juna, relizovao je akciju podele 300 paketa  građanima opštine Bački Petrovac.

Konvencija o pravima deteta Svako dete rođenjem ima pravo na život. (čl.6.)

Opširnije: Konvencija o pravima deteta Svako dete rođenjem ima pravo na život. (čl.6.)

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je u toku jula realizovao preventivnu aktivnost koja se odnosi na sadržaj odgovornog roditeljstva, mogućnosti svih sistema u pružanju  pomoći i podrške odgovornom roditeljstvu.

Pomoć i podrška materijalno najugroženom stanovništu za vreme epidemije virusom COVID - 19

Centar za socijalni rad je u toku trajanja vanrednog stanja usled epidemije virusom Covid -19  u Republici Srbiji, korisnicima novčane socijalne pomoći, relizovao dodelu jednokratne novčane pomoći.  Pomoć su dobile 74 porodice, korisnici novčane socijalne pomoći,  u iznosu od 4.000 dinara. Sredstva u iznosu od 296.000,00 dinara obezbeđena su iz budžeta Opštine Bački Petrovac.

Potkategorije

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика