Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Centar za socijalni rad

Opširnije: Manifestacija „Kad nevidljivi postanu vidljivi“ održana tradicionalno po šesti put u organizaciji...

Dana, 09.05.2019. godine relizovana manifestacija pod nazivom „Kad nevidljivi postanu vidljivi“ – susreti korisnika ustanova socijalne zaštite sa srodnicima, kao i stručnih saradnika. Manifestacija je održana iz dva dela, prvi deo se realizovao u prostorijama TO Bački Petrovac, gde je centralni događaj predstavljao lični susret korisnika i njihovih srodnika, kao i razmena iskustava i znanja stručnih radnika CSR i ustanova.

Opširnije: Manifestacija „Kad nevidljivi postanu vidljivi“ održana tradicionalno po šesti put u organizaciji...

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je dana 12.04.2019. godine potpisao Ugovor o sprovođenju programa stručne prakse , sa Nacionalnom službom za zapošlјavanje Filijala Novi Sad, puteg kojeg  je radno angažovapo stručnog radnika , master socijalnog radnika, na radno mesto voditelј slučaja za period od godinu dana.

Opširnije: Centar za socijalni rad i Nacionalna služba za zapošlјavanje potpisali Ugovor o sprovođenju...

Imate pitanja/ izazove ili nedoumice na partnerskom, bračnom, roditeljskom, porodičnom i ličnom planu?!

Bračno i porodično savetovalište „Rodinka“ u Bačkom Petrovcu je mesto za Vas, Vašeg partnera/ku, porodicu gde Vam nudimo besplatnu stručnu pomoć i podršku.

Više informacija na plakatu ispod.

Opširnije: Preventivni rad sa porodicama u Bračnom i porodičnom savetovalištu Rodnika

Opširnije: Preventivni rad Centra za socijalni rad  i Bračnog i porodičnog savetovališta „Rodinka“ sa...

Dana 08.04.2019. godine u prostorijama Turističke organizacije opštine Bački Petrovac stručne radnice Centra za socijalni rad i Bračnog i porodičnog savetovališta „Rodinka“ Valeria Potfaj Fabian i Milka Grbić su obeležile Međunarodni dan Roma, povodom čega je održana radionica na temu „Maloletnički brakovi - uzroci i posledice“.

Opširnije: Preventivni rad Centra za socijalni rad i Bračnog i porodičnog savetovališta „Rodinka“ sa...

Centar za socijalni rad opštine B. Petrovac je uzeo učešće u realizaciji aktivnosti u  okviru donetog LAP-a za obrazovanje Roma u opštini Bački  Petrovac 2018-2020  na tribini koja je održana    25.02. i 26.02.2019. godine u prostorijama osnovnih škola  u Bačkom Petrovcu i Kulpinu pod nazivom "Obrazovanje kao faktor smanjenja rizika od siromaštva dece",

Opširnije: "Nadležnost Centra za socijalni rad – kao organa starateljstva i saradnja obrazovno-vaspitne...

Strana 8 od 19

Potkategorije