Vesti

Radovi u Osnovnoj školi „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu

U Osnovnoj školi „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu izvršeni su radovi na adaptaciji sanitarnog čvora za učenike.  Izvršene radove je obišla predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh sa saradnicima. Adaptacijom su obuhvaćeni postojeći sanitarni čvorovi u prizemlju i na spratu. Raspoloživi prostor se adaptacijom racionalnije koristi tako da se u prizemlju pored muškog i ženskog sanitarnog čvora za učenike formirao i sanitarni čvor za invalide i prostor za održavanje higijene. Na spratu se pored sanitarnih čvorova formirao i prostor za održavanje higijene i centralnu pripremu tople potrošne vode. U sanitarnim čvorovima je predviđen određen broj wc šolja, pisoara i umivaonika. Tokom radova se vršila određena rušenja postojećih zidova prema hodniku, u cilju proširenja prolaza.

Iz budžeta opštine je za ovaj projekat izdvojeno 8.754.578,40 dinara.

81 . sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 

Dana 19.09.2022. godine održana je 81. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilišević, Mihal Hatalja i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinio Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.
Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

Obilazak radova na adaptaciji Predškolske ustanove ’’Včielka’’ u Gložanu

Dana 22.09.2022. godine predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh sa saradnicima je obišla radove na adaptaciji Predškolske ustanove ’’Včielka’’ u Gložanu, koja se izvodi radi otvaranja jaslenog odeljenja. Uvođenjem jaslene grupe stvoriće se uslovi za upis dece u uzrastu 1-3 godine.

Radovi koji se sprovode su: izvođenje nove instalacije kanalizacije, spuštanje plafona, uvođenje posebnog sanitarnog čvora, obezbeđivanje dela za presvlačenja beba, izrađivanje novog poda sa adekvatnim slojem termo i hidroizolacije.

Iznos koji je Opština Bački Petrovac izdvojila za adaptaciju iznosi 2.500.000,00 dinara.

Opširnije: Obilazak radova na adaptaciji Predškolske ustanove ’’Včielka’’ u Gložanu

Podela poklon paketa đacima prvacima

Povodom početka nove školske godine u četvrtak i petak realizovana je već ustaljena podela poklon paketa u vidu školskog pribora đacima prvacima. Na ovaj način je Opština Bački Petrovac i ove godine izašla u susret roditeljima dece koja su krenula u prvi razred osnovne škole na teritoriji naše opštine izdvojivši određena sredstva iz budžeta opštine i pripremila za njih 97 poklon pakete u vidu školskog pribora.

Pakete je đacima prvacima podelila predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh sa svojim saradnicima, poželevši im puno uspeha i truda u školovanju, jer bez sumnje je ovaj početak škole za njih pun emocija kao i početak novog perioda života, zbog čega ostaje u sećanju za ceo život.

 

Opširnije: Podela poklon paketa đacima prvacima

80. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: 80. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 13.09.2022. godine održana je 80. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.

Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

Izveštaj sa 79. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Izveštaj sa 79. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 09.09.2022. godine održana je 79. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Bojana Ilišević , Mihal Hatala i Ondrej Bovđiš.

Opravdano odstni:Drđan Stojanović i Gavra Govorčin.

Poseta pokrajinske poslanice i podela udžbenika učenicima romske nacionalnosti - OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac

Opširnije: Poseta pokrajinske poslanice i podela udžbenika učenicima romske  nacionalnosti -  OŠ „Jan Čajak“...

Dana 05.09.2022. godine  Osnovnu školu „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu su posetili pokrajinska poslanica Jelena Jovanović, koordinator za romska pitanja Opštine Bački Petrovac Danijela Bogdanović i predsednik Udruženja Roma Bački Petrovac Miroslav Necić. Goste su lјubazno primili direktorka Osnovne škole „Jan Čajak“ Zdenka Duduć i pedagog Janka Struharova.

OBAVEŠTENJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC O IZVOÐENJU RADOVA na državnom putu II A broj 111 deonica od čarde (km 34+000,00) do instituta (km 38+460,00) ukupne dužine L=4.460 km

Radovi se izvode postupkom hladne reciklaže (kao što je ranije rađeno kroz Bački Petrovac) a ukupna širina kolovoza biće 6,5 metara plus sa obe strane bankine po 1,5 m širine.

Saobraćaj će biti potpuno zatvoren u vremenskom periodu od 12.09.2022. do  15.10.2022. godine.

Obaveštenje o proveri ispravnosti i oglašavanju sirena za javno uzbunjivanje

O B A V E Š T E NJ E
o proveri ispravnosti i oglašavanju sirena za javno uzbunjivanje

 

DANA 07.09.2022. GODINE (PRVA SREDA U SEPTEMBRU), TAČNO U 12:00 ČASOVA JE PREDVIĐENO OGLAŠAVANJE SIRENA ZA JAVNO UZBUNJIVANJE NA PODRUČJU OPŠTINE BAČKI PETROVAC - EMITOVANJEM SIGNALA JEDNOLIČNOG TONA U TRAJANJU OD 60 SEKUNDI (ZNAK ZA PRESTANAK OPASNOSTI)

Oglašavanje sirena za javno uzbunjivanje na području opštine Bački Petrovac će se vršiti TROMESEČNO, SVAKE PRVE SREDE U TREĆEM MESECU TEKUĆEG KVARTALA (mart, jun, septembar i decembar), emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi (znak za PRESTANAK OPASNOSTI)!

78  . sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 

 

Dana 22.08.2022. godine održana je 78. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalja i Gavra Govorčin.

 Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

 Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

77  . sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 

Dana 22.08.2022. godine održana je 77. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalja i Gavra Govorčin.

 Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

 Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

76. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 

Dana 10.08.2022. godine održana je 76. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilišević, Mihal Hatalja i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinio Sekretar opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.
Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a Savetnik Rastislav Labat je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

Popis

baner2022

kupci 1

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика