Centar za socijalni rad

Preventivni rad Centra za socijalni rad i Bračnog i porodičnog savetovališta „Rodinka“ sa porodicama romske zajednice

Opširnije: Preventivni rad Centra za socijalni rad  i Bračnog i porodičnog savetovališta „Rodinka“ sa...

Dana 08.04.2019. godine u prostorijama Turističke organizacije opštine Bački Petrovac stručne radnice Centra za socijalni rad i Bračnog i porodičnog savetovališta „Rodinka“ Valeria Potfaj Fabian i Milka Grbić su obeležile Međunarodni dan Roma, povodom čega je održana radionica na temu „Maloletnički brakovi - uzroci i posledice“.

"Nadležnost Centra za socijalni rad – kao organa starateljstva i saradnja obrazovno-vaspitne ustanove u zaštiti prava deteta"

Centar za socijalni rad opštine B. Petrovac je uzeo učešće u realizaciji aktivnosti u  okviru donetog LAP-a za obrazovanje Roma u opštini Bački  Petrovac 2018-2020  na tribini koja je održana    25.02. i 26.02.2019. godine u prostorijama osnovnih škola  u Bačkom Petrovcu i Kulpinu pod nazivom "Obrazovanje kao faktor smanjenja rizika od siromaštva dece",

Centar za socijalni rad i Fondacija Tijana Jurić nastavljaju saradnju

Opširnije: Centar za socijalni rad i Fondacija Tijana Jurić nastavljaju saradnju

U utorak 19. marta  2019. godine  održane su radionice za učenike 7. i 8.  razreda osnovnih škola u Gložanu, Kulpinu i Magliću na temu „Ukradena bezbednost  - digitalno nasilje”. Edukaciju je realizovala Fondacija Tijana Jurić iz Subotice.

Informator o radu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu

Informator o radu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu preuzmite ovde.

Potkategorije

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика