Portal javnih nabavki

Javna nabavka br. 404-24 2015-05 - Nabavka računara i računarske opreme

Predmet javne nabavke male vrednosti br. 404-24/2015-05 je nabavka računara i računarske opreme.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 10. decembra 2015. godine do 12 časova.

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика