Portal javnih nabavki

Javna nabavka br. 404-17/2015-05: Izgradnja sportsko rekreativnog bazena u Magliću

Predmet javne nabavke br. 404-17/2015-05 je nabavka radova – izgradnja sportsko rekreativnih bazena u Magliću
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
- 45400000 – završni građevinski radovi
- 45233222 – radovi na popločavanju i asfaltiranju površina
- 45330000 – vodoinstalaterski i sanitarni radovi
- 45311000 – radovi na postavljanju električnih instalacija i elktro-montažni radovi
- 45232410 – radovi na kanalizacionoj mreži

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 8. septembra 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac. 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика