Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Total:Pronađeno je 65 rezultata pretrage.

Pretraga za:

1. Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa za 2021.godinu
(Javni pozivi i konkursi)
Bački Petrovac skenirani Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa za 2021.godinu Bački Petrovac skenirani Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade za 2021.godinu izjava ...
Kreirano 16 jun 2020
2. Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa za 2020.god
(Javni pozivi i konkursi)
Dokumenti: izjava za stočare Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa za 2020.god na koverat naznačiti podaci o vrsti i kategoriji životinja zahtev STOC zahtev vet insp zahtev INF zahtev polj ...
Kreirano 14 jun 2019
3. Javni poziv za učešće na trening bezbedne vožnјe za motocikliste sa teritorije opštine Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
... član Saveta za bezbednost saobraćaja.  Prilikom prijavlјivanja popunjavaju se: izjava o prihvatanju ličnog rizika od neželјenih događaja na treningu bezbedne vožnje i lični podaci o vozačkom stažu kao ...
Kreirano 15 maj 2019
4. JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 1. stambene jedinice sa mogućnošću kupovine na teritoriji Opštine Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
izjava javni poziv ponovljeni prijava  ...
Kreirano 24 april 2019
5. JAVNI KONKURS za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
... je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; izjava ...
Kreirano 26 septembar 2018
6. Javni pozivi - poljoprivredno zemljište
(Javni pozivi i konkursi)
izjava za stocare podaci o vrsti i kategoriji zivotinja skenirani javni poziv preci zakup opstina Backi Petrovac skenirani javni poziv koriscenje bez naknade opstina Backi Petrovac zahtev INF ...
Kreirano 15 jun 2018
7. Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica
(Javni pozivi i konkursi)
... centru - potvrda poverenika; − za domaćinstvo koje stanuje u iznajmlјenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova - izjava overena kod nadležnog organa; Dokaz o prihodima: Potvrda ...
Kreirano 08 decembar 2017
8. Javni konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
...  isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova (potvrde ili drugi akti iz kojih se dokazuje da lice ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova); izjava ...
Kreirano 26 jul 2017
9. Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić
(Javni konkursi)
...  isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova (potvrde ili drugi akti iz kojih se dokazuje da lice ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova); izjava ...
Kreirano 26 jul 2017
10. Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2017.god
(Javni pozivi i konkursi)
... TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije; overenu izjavau/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna ...
Kreirano 23 januar 2017
11. Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica
(Javni pozivi i konkursi)
... poverenika; − za domaćinstvo koje stanuje u iznajmlјenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova - izjava overena kod nadležnog organa; 7) Dokaz o prihodima: − Potvrda o nezaposlenosti iz ...
Kreirano 22 decembar 2016
12. Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanјe stambenih potreba izbeglica
(Javni pozivi i konkursi)
... sanitarnih uslova - izjava overena kod nadležnog organa; 7. Dokaz o prihodima: −     Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošlјavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane ...
Kreirano 22 decembar 2016
13. Bački Petrovac na manifestaciji “Srbija u ritmu Evrope” i u 2017.god
(Vesti)
... naša opština će i u 2017. godini po drugi put učestvovati na ovoj manifestaciji. U zajedničkim izjavama predsednik opštine Srđan Simić i Igor Karadarević su izrazili obostrano zadovoljstvo što će ...
Kreirano 25 jul 2016
14. Služba besplatne pravne pomoći
(Usluge)
... pravne pomoći pokriva: 1. Davanje pravnih saveta 2. Sastavljanje isprava( izjava, punomoći i dr.) 3. Sastavljanje podnesaka ( molbi, žalbi, prigovora, predloga i dr.) 4. Radnje oko ostvarivanja invalidskih ...
Kreirano 19 mart 2009
15. Roditeljski dodatak za prvo dete
(Društvena briga o deci)
Potrebna dokumenta: - zahtev, - izvod iz MK rođenih za dete, - fotokopiju lične karte, odnosno izbegličke legitimacije, - izjava majke da neposredno brine o svom prvom detetu, - fotokopija štedne ...
Kreirano 18 novembar 2008
16. <span class="highlight">izjava</span> o vraćanju na prezime pre zaključenja braka
(Matičar)
Dokumentacija potrebna za izjavu o vraćanju na prezime pre zaključenja braka: - izvod iz matične knjige rođenih, - fotokopija pravosnažne sudske presude o razvodu braka, - lična karta ili pasoš   ...
Kreirano 18 novembar 2008
17. Obaveštenje poslodavcima na teritoriji opštine Bački Petrovac
(Obaveštenja)
...                                       SRĐAN SIMIĆ   Prilog :  IZJAVA  ...
Kreirano 19 januar 2017
18. Javni poziv za dokazivanјe prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017. godinu
(Javni pozivi i konkursi)
... na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev, a     koji su overeni od strane nadležnog organa (dostavlјa podnosilac zahteva)   5. Izjava podnosioca zahteva kojom daje saglasnost ...
Kreirano 30 avgust 2016
19. Konkurs za prijavu projekata/programa u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine
(Javni pozivi i konkursi)
... izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta/programa sa jasno navedenim iznosom sredstava;   Obrazac za prijavu projekata/programa ...
Kreirano 21 jun 2016
20. Javni poziv za organizovanje sprovođenja Javnih radova u 2016. godini u Opštini Bački petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
... sa meničnim ovlašćenjima. U slučaju da je poslodavac - izvođač javnog rada korisnik budžetskih sredstava i nije u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza prilaže se izjava ...
Kreirano 02 februar 2016
21. Izveštaj sa 29. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (25.09.2015. godine)
(Sednica skupštine opštine)
... u vezi izjava, koje su izrečene od strane odbornice dr Ane Boldocki-Ilić, u dnevnoj emisiji „Zvon“, dana 14.08.2015. godine. Nakon toga je 29. sednica Skupštine opštine Bački Petrovac zaključena u 21,24 ...
Kreirano 29 septembar 2015
22. Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti
(Javni pozivi i konkursi)
... licu koje je evidentirano kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a ukoliko se radi o nezaposlenom licu koje nije evidentirano u Nacionalnoj službi za zapošljavanje - izjava overenu kod nadležnog organa ...
Kreirano 29 jul 2015
23. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2015. godini
(Javni pozivi i konkursi)
... u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju javnog rada.   7. OBAVEZE IZ UGOVORA   ...
Kreirano 23 jun 2015
24. Konkurs za prijavu projekata u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine
(Javni pozivi i konkursi)
... potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta/programa sa jasno navedenim iznosom sredstava;    Rok za podnošenje prijava projekata/programa je 10 dana od dana objavljivanja ...
Kreirano 01 jun 2015
25. Javni konkurs za organizovanje spovođenja javnih radova u 2014.godini
(Javni pozivi i konkursi)
... prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju javnog rada. VII OBAVEZE IZ UGOVORA Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da: - ...
Kreirano 18 jun 2014
26. Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljopr. zemljište
(Javni pozivi i konkursi)
Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 150.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine. Korisnici ...
Kreirano 08 april 2014
27. Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta
(Javni pozivi i konkursi)
Pokrajinski sekretarijat za poljprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  raspisuje KONKURS za dodelu sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku nove opreme ...
Kreirano 21 mart 2014
28. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstva za nabavku protivgradnih mreža
(Javni pozivi i konkursi)
... kao i u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bački Petrovac, kancelarija br.7, telefon 021/780-378.  Tekst konkursa  Prijava za konkurs  Pravilnik o dodeli sredstava  Izjava  ...
Kreirano 06 septembar 2013
29. Javni konkurs za dodelu sredstava malim i srednjim privrednim subjektima iz sektora proizvodnih del.
(Javne nabavke)
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 17.549.900,00 dinara, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne ...
Kreirano 30 avgust 2013
30. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2013. godini
(Javni pozivi i konkursi)
... se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju javnog rada.   VII OBAVEZE IZ UGOVORA Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da: - zaposlenog angažovanog ...
Kreirano 17 maj 2013
31. Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljiš
(Javni pozivi i konkursi)
Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. godinu Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta ...
Kreirano 09 novembar 2012
32. Izveštaj sa VIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... za finansijsku pomoć, 14. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva- stan u Hmeljovoj ulici br 2. stan 4. (Zoljan Marija, Tošić Brana, izjava stanara), 15. Razmatranje i odlučivanje u vezi molbe Ane ...
Kreirano 29 oktobar 2012
33. Izveštaj sa XXXIV sedice Skupštine opštine Bački Petrovac
(Sednica skupštine opštine)
... Prodanov. Uz pisani predlog, priložena je i izjava kandidata Siniše Stanivuka da prihvata navedenu kandidaturu. Pošto je javnim glasanjem utvrđena lista kandidata, te pošto rasprava o predloženom kandidatu ...
Kreirano 10 jun 2011
34. Opštinu Bački Petrovac posetila delegacija iz Slovenije
(Prijemi)
... i projektima prekogranične saradnje.   Posle razgovora usledila je konferencija za štampu. U izjavama delegacije iz Republike Slovenije bilo je pozitivnog mišljenja o stepenu razvijenosti Opštine Bački ...
Kreirano 09 novembar 2009
35. <span class="highlight">izjava</span> za stočare
(Javni poziv za dokazivanјe prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017. godinu)
Kreirano 30 avgust 2016
36. Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa za 2021.godinu
(Javni pozivi i konkursi)
Bački Petrovac skenirani Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa za 2021.godinu Bački Petrovac skenirani Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade za 2021.godinu izjava ...
Kreirano 16 jun 2020
37. Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa za 2020.god
(Javni pozivi i konkursi)
Dokumenti: izjava za stočare Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa za 2020.god na koverat naznačiti podaci o vrsti i kategoriji životinja zahtev STOC zahtev vet insp zahtev INF zahtev polj ...
Kreirano 14 jun 2019
38. Javni poziv za učešće na trening bezbedne vožnјe za motocikliste sa teritorije opštine Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
... član Saveta za bezbednost saobraćaja.  Prilikom prijavlјivanja popunjavaju se: izjava o prihvatanju ličnog rizika od neželјenih događaja na treningu bezbedne vožnje i lični podaci o vozačkom stažu kao ...
Kreirano 15 maj 2019
39. JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 1. stambene jedinice sa mogućnošću kupovine na teritoriji Opštine Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
izjava javni poziv ponovljeni prijava  ...
Kreirano 24 april 2019
40. JAVNI KONKURS za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
... je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; izjava ...
Kreirano 26 septembar 2018
41. Javni pozivi - poljoprivredno zemljište
(Javni pozivi i konkursi)
izjava za stocare podaci o vrsti i kategoriji zivotinja skenirani javni poziv preci zakup opstina Backi Petrovac skenirani javni poziv koriscenje bez naknade opstina Backi Petrovac zahtev INF ...
Kreirano 15 jun 2018
42. Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica
(Javni pozivi i konkursi)
... centru - potvrda poverenika; − za domaćinstvo koje stanuje u iznajmlјenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova - izjava overena kod nadležnog organa; Dokaz o prihodima: Potvrda ...
Kreirano 08 decembar 2017
43. Javni konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
...  isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova (potvrde ili drugi akti iz kojih se dokazuje da lice ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova); izjava ...
Kreirano 26 jul 2017
44. Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić
(Javni konkursi)
...  isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova (potvrde ili drugi akti iz kojih se dokazuje da lice ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova); izjava ...
Kreirano 26 jul 2017
45. Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2017.god
(Javni pozivi i konkursi)
... TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije; overenu izjavau/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna ...
Kreirano 23 januar 2017
46. Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica
(Javni pozivi i konkursi)
... poverenika; − za domaćinstvo koje stanuje u iznajmlјenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova - izjava overena kod nadležnog organa; 7) Dokaz o prihodima: − Potvrda o nezaposlenosti iz ...
Kreirano 22 decembar 2016
47. Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanјe stambenih potreba izbeglica
(Javni pozivi i konkursi)
... sanitarnih uslova - izjava overena kod nadležnog organa; 7. Dokaz o prihodima: −     Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošlјavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane ...
Kreirano 22 decembar 2016
48. Bački Petrovac na manifestaciji “Srbija u ritmu Evrope” i u 2017.god
(Vesti)
... naša opština će i u 2017. godini po drugi put učestvovati na ovoj manifestaciji. U zajedničkim izjavama predsednik opštine Srđan Simić i Igor Karadarević su izrazili obostrano zadovoljstvo što će ...
Kreirano 25 jul 2016
49. Služba besplatne pravne pomoći
(Usluge)
... pravne pomoći pokriva: 1. Davanje pravnih saveta 2. Sastavljanje isprava( izjava, punomoći i dr.) 3. Sastavljanje podnesaka ( molbi, žalbi, prigovora, predloga i dr.) 4. Radnje oko ostvarivanja invalidskih ...
Kreirano 19 mart 2009
50. Roditeljski dodatak za prvo dete
(Društvena briga o deci)
Potrebna dokumenta: - zahtev, - izvod iz MK rođenih za dete, - fotokopiju lične karte, odnosno izbegličke legitimacije, - izjava majke da neposredno brine o svom prvom detetu, - fotokopija štedne ...
Kreirano 18 novembar 2008
51. <span class="highlight">izjava</span> o vraćanju na prezime pre zaključenja braka
(Matičar)
Dokumentacija potrebna za izjavu o vraćanju na prezime pre zaključenja braka: - izvod iz matične knjige rođenih, - fotokopija pravosnažne sudske presude o razvodu braka, - lična karta ili pasoš   ...
Kreirano 18 novembar 2008
52. Obaveštenje poslodavcima na teritoriji opštine Bački Petrovac
(Obaveštenja)
...                                       SRĐAN SIMIĆ   Prilog :  IZJAVA  ...
Kreirano 19 januar 2017
53. Javni poziv za dokazivanјe prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017. godinu
(Javni pozivi i konkursi)
... na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev, a     koji su overeni od strane nadležnog organa (dostavlјa podnosilac zahteva)   5. Izjava podnosioca zahteva kojom daje saglasnost ...
Kreirano 30 avgust 2016
54. Konkurs za prijavu projekata/programa u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine
(Javni pozivi i konkursi)
... izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta/programa sa jasno navedenim iznosom sredstava;   Obrazac za prijavu projekata/programa ...
Kreirano 21 jun 2016
55. Javni poziv za organizovanje sprovođenja Javnih radova u 2016. godini u Opštini Bački petrovac
(Javni pozivi i konkursi)
... sa meničnim ovlašćenjima. U slučaju da je poslodavac - izvođač javnog rada korisnik budžetskih sredstava i nije u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza prilaže se izjava ...
Kreirano 02 februar 2016
56. Izveštaj sa 29. sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (25.09.2015. godine)
(Sednica skupštine opštine)
... u vezi izjava, koje su izrečene od strane odbornice dr Ane Boldocki-Ilić, u dnevnoj emisiji „Zvon“, dana 14.08.2015. godine. Nakon toga je 29. sednica Skupštine opštine Bački Petrovac zaključena u 21,24 ...
Kreirano 29 septembar 2015
57. Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti
(Javni pozivi i konkursi)
... licu koje je evidentirano kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a ukoliko se radi o nezaposlenom licu koje nije evidentirano u Nacionalnoj službi za zapošljavanje - izjava overenu kod nadležnog organa ...
Kreirano 29 jul 2015
58. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2015. godini
(Javni pozivi i konkursi)
... u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju javnog rada.   7. OBAVEZE IZ UGOVORA   ...
Kreirano 23 jun 2015
59. Konkurs za prijavu projekata u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine
(Javni pozivi i konkursi)
... potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta/programa sa jasno navedenim iznosom sredstava;    Rok za podnošenje prijava projekata/programa je 10 dana od dana objavljivanja ...
Kreirano 01 jun 2015
60. Javni konkurs za organizovanje spovođenja javnih radova u 2014.godini
(Javni pozivi i konkursi)
... prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju javnog rada. VII OBAVEZE IZ UGOVORA Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da: - ...
Kreirano 18 jun 2014
61. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstva za nabavku protivgradnih mreža
(Javni pozivi i konkursi)
... kao i u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bački Petrovac, kancelarija br.7, telefon 021/780-378.  Tekst konkursa  Prijava za konkurs  Pravilnik o dodeli sredstava  Izjava  ...
Kreirano 06 septembar 2013
62. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2013. godini
(Javni pozivi i konkursi)
... se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju javnog rada.   VII OBAVEZE IZ UGOVORA Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da: - zaposlenog angažovanog ...
Kreirano 17 maj 2013
63. Izveštaj sa VIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
(Opštinsko veće)
... za finansijsku pomoć, 14. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva- stan u Hmeljovoj ulici br 2. stan 4. (Zoljan Marija, Tošić Brana, izjava stanara), 15. Razmatranje i odlučivanje u vezi molbe Ane ...
Kreirano 29 oktobar 2012
64. Izveštaj sa XXXIV sedice Skupštine opštine Bački Petrovac
(Sednica skupštine opštine)
... Prodanov. Uz pisani predlog, priložena je i izjava kandidata Siniše Stanivuka da prihvata navedenu kandidaturu. Pošto je javnim glasanjem utvrđena lista kandidata, te pošto rasprava o predloženom kandidatu ...
Kreirano 10 jun 2011
65. Opštinu Bački Petrovac posetila delegacija iz Slovenije
(Prijemi)
... i projektima prekogranične saradnje.   Posle razgovora usledila je konferencija za štampu. U izjavama delegacije iz Republike Slovenije bilo je pozitivnog mišljenja o stepenu razvijenosti Opštine Bački ...
Kreirano 09 novembar 2009