Portal javnih nabavki

Javna nabavka male vrednosti usluga: studije procene stanјa postojećeg vodovodnog sistema na teritoriji Opštine Bački Petrovac sa predlozima za unapređenјe sistema JN 404-13/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - STUDIJE PROCENE STANјA POSTOJEĆEG VODOVODNOG SISTEMA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC SA PREDLOZIMA ZA
UNAPREĐENјE SISTEMA, JN 404-13/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 14.06.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

 

Odluka_o_dodeli_ugovora.pdf (objavljeno 17.06.2019)

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика