Portal javnih nabavki

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI I DOGRADNјI POSTOJEĆE FEKALNE CRPNE STANICE SA POTISNIM CEVOVODOM U ULICI NARODNE REVOLUCIJE U BAČKOM PETROVCU, JN 404-4/2019-05

Konkursna dokumentacija se može preuzeti lično na adresi naručioca, prvi sprat, kancelarija br. 8, lice za kontakt: Milena Nišić, ili na sajtu naručioca: www.backipetrovac.rs/javne-nabavke ili na sajtu Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.rs/portal
Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI I DOGRADNјI POSTOJEĆE FEKALNE CRPNE STANICE SA POTISNIM CEVOVODOM U ULICI NARODNE REVOLUCIJE U BAČKOM PETROVCU, JN 404-4/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 06.05.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja
Ponude se otvaraju 06.05.2019. godine u 13 časova u maloj sali Opštine, prvi sprat.

Konkursna_dokumentacija.pdf

Poziv_za_podnošenje_ponuda.docx

POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE br. 1

POJAŠNJENJE br. 2

POJAŠNJENJE br. 3

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 1

Odluka o dodeli ugovora

 OBAVEŠTENјE_O_ZAKLjUČENOM_UGOVORU.pdf (objavljeno 17.06.2019)

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика