Portal javnih nabavki

IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SAOBRAĆAJNICE SA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM U RADNOJ ZONI MAGLIĆ - JN 404-3/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGE IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SAOBRAĆAJNICE SA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM U RADNOJ ZONI MAGLIĆ,JN 404-3/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 19.02.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика