Portal javnih nabavki

JAVNA NABAVKARADOVA: UVOĐENјE SISTEMA VIDEO NADZORA U PU „VČIELKA“ U BAČKOM PETROVCU I USPOSTAVLjANјE SISTEMA VIDEO NADZORA NA RASKRSNICI U MAGLIĆU KP 1356 POSTUPAKJAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI JAVNA NABAVKA 404-19/2019-05

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика