Portal javnih nabavki

JAVNA NABAVKA RADOVA: KRPLjENjE UDARNIH RUPA NA LOKALNIM PUTEVIMA I PUTEVIMA PO ULICAMA U NASELjENIM MESTIMA OPŠTINE BAČKI PETROVAC POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI JAVNA NABAVKA JN br. 404-9/2020-05

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика