Portal javnih nabavki

Nabavka aparata automatskog biohemijskog analizatora za potrebe dijagnostike primarne zdravstvene zaštite ЈN 404-24/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA APARATA AUTOMATSKOG BIOHEMIJSKOG ANALIZATORA  ZA POTREBE DIJAGNOSTIKE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, JN 404-24/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 01.11.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Popis

baner2022

blue-christmas-2-1348885-Recovered.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика